The Facebook, Inc., et al v. ConnectU, Inc., et al

Filing 187

Filed Appellees The Facebook, Inc. and Mark Zuckerberg in 08-16745, 08-16873, 09-15021 motion to file Exhibit B to Declaration of Theresa A. Sutton in support of Appellee's opposition to motion to stay issuance of mandate UNDER SEAL. Served on 06/08/2011. [7781218] [08-16745, 08-16873, 09-15021] (TB)

Download PDF
. O FC?CjEC E K' F ILE!VtL R 0 'H ) FlE I,. O R 0 AP E S JSC U T F P AL 1lwP1 B P 2% No.81750 -5 21 0 -6 7 pl! - h :ve s0-64, 9 1 0 ' 8 1 8 3 Ft: Sî -D - t C,7eW - / -l :1 ( c 1; - M ORI NAk GI , , ! ; j -ï I $ I ç 3:F ST4E C U TO A PALS I P TIES O R F PE C , A N ' OR T r .: ' j . ; , ' . . :.. y 1 I H CI T NT RCUI TIEF BOOK 4 ACE Pani sAp ele- ,I ,t 1 lit f- p l s NC.e a. f e crs- p l, osAp elns at, CONNECTU, NC.f mey n o WIKL VOS ,Tr rWmKLE C NNEC UL C N E I S(YLElko a O R wn sOS V S T L )CAW RON DeednsAp elns ,DI NA , NDR fn at- p l tVYA a crs- p l RE A, osAp ele , es Ap elrm teUntdSae Di p a fo h i tts e c h CaeNo CV 0 -18 -tit ut r enDitit f l s . 70 3 9sr CorNot r srco Cai J T eHo oa lJme Wa fmi, W, h n rbe a s o a r e NOTI CATI O FI ON FNECES I TO STY EM IBI BTO TH IT I EA EDECLAM TI O F LEUNDER S L ON S ORTOFF UPP AC FTHERES A.S A UTTONI EBOOK' OP I S POS ON P TO S IS TAY S UANCTI TO AP ELLANTS' N MOTI ON EOFMANDATE 1 e atj . te e MNelchper e o t Co r ne o T eeaA.s t n h rs ut OR C Hs w RIK u o c s 10Mas Rodvox& suz soy ssp 00 rh ao Mel pak n (5)61 r4ca 9.5 6po 4.,) 4 , (j t T e oe l t o Chid r W .Ul o o nS Srth y l . tec FAC B K,I E OO NC 101S Cai r. Av 6 . lona e f i Pa0Alo C 934 n e l) t, A 40 u o (5 5 3480 6 4- 0 E.ssu Roek h a sn az omuc us rn x ss 5w yssnawoz x& ssx syy yyy 1 /gxset We d te ro se ok xy jlj r tln t (l) :.,, ca 56,, 5 At reso Apel s t nyfr p le o e P ru n t Nit Ci ut l 2 -1 , pele TheFa e o k lc a d usa to nh r iRue 7 3 Ap les c cb o n .n , MakZ cebr (olcieyûaeok'rset l hrb ntytiC ut r ukreg cl t l, ç cbo' epcf l eey oi hs or ev F ) uy f a t ten csi t tl u d rsa E hbt t teDe lrto o Th rs A s o h e est o 5e n e el x iiB o h caain f eea y . S to i S p ot f cb o ' Op o io t Ap elns Moint Sa utn n u p ro Fae o ks p s in o p l t' to o ty t a lsac o Madt(st nDelain' sune f nae dut ca t '. t o ro) Ex iiB t teS t nDe lrt hc nan d c me t te u d rsa i hbt o h ut caai o tis o u nss d n e e ln o o l tep o e dn s eee cdb lw. Th s sae maeil c nanifr to h rce ig rfrn e eo ee e ld tras o ti nomain d sg ae c nie t l yo eo moeo tep ristedslsr o whc i ein td o f ni b n r r fh at ,h icoue f ih s d a e g v me b teJn ay2 ,2 0 Siuae P oet eOre e trdi te o e d y h a u r 3 0 6 t ltd rtci d r nee n h p v No tenDitit f lonaa wel steJ l 6 2 0 SiultdPrtcie rh r src o Cai ri s la h uy , 0 5 tp ae oetv f Ore e trdi teDitit f sah st ,i terltdmatrCo n cuv d r nee n h src o Masc u et n h eae t n e t s e . Fa e o k Ic, 10 -v 1 5 3DPW . T eP oet eOresaeatc e c b o, n .No. :7c -0 9 h rtci d r r t h d v a h rt a Ex ii A a dB,rs et ey eeo s hbt n ep ci l. s v F rh s rao sFae o krsetul rq etta Ex iiB t te o tee e sn , cb o ep cfl e u ssh t hbt o h y S t nDe lrt nb tldu d rsa. ut caai eie n e e l o o Dae : J n 8 2 1 td u e , 0 1 ORRI ,HERRI CK NGTON & S UTCLIF L P FE L T eeaA. utn h rs S to At resfr litf- p l e t ny o PanisAp el s o f e Tl F v ACEBOOK,I , l NC.AM N > ZUCKERBERG O S S:l771 H WET2 128. 6 1 E BI A XHI T EX H IBIT A 1 GS K GUY HlS ' BARNO.28 1 HOP WS w (TAI ' E 14 1) - 2 MON EC P R(T T B RN 164) T OO E S A E A 0.976 R SE AH.NA E (T T B RN 22130 OHUTD. G L S A E A O.1 44) BR 11) 3 J O WA NGTONT TJ AIF .LP L E ( &SEBLF EL29 K R S A ITCRNO OR C HE RIK, RRI ENDOP ED H Z : 15J 2 X j 2 1 Z 3 jg 0 1NE C ATRE (TT BRN .795 .HL H TEJESAE A O 138) X > O MelP r, 90 5 (;b.t:Ci' uk % 'vxtl : sz no akCA 42 gwïzàu:wîà /' lztk-Fl : 'E t 5 Tlpoe 606470 eehn: 5-1-40 --;'EC-----'-'7' 7' 7 'R' f'n Fci l: 60647 0 asmi e 5-1-4 1 6 Atony frPlitf R N tp .rs . tres o ani f 7 F E AC BOOK, mC. 8 S E ORCO OFT S TEOFCAL UP RI URT HE TA WORNI A 9 C T OFS TACL A OUN Y AN AR 1 0 1 l F E AC BOOK,NC. 1 , CAS NO.10 - 0 78 E :5CV-4 3 1 1 2 Pani litt f S IULAT P TP ED ROTECTVEORDER I 1 3 1 4 CO C LL = AME N NNE TU C C RO 1 WIKI VOS , YL RWWKL VOS , 5 N E ST - E E S HOWAR WT .VOS . VYA D NKI S DI E 1 NARE 6 NDRA, DOES12 , AND -5 1 7 Deedns fn at. 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 D CS 1350 O SV: 37. 4 3 4 # 4 # l Dicoueaddsoeyat i i tiAcinael eyt ivlepout no slsr n icvr ci t n hs t r i l o n ov rd ci f vy o k o cnietlpor tr,r r aeifr t nfr ihseilrtcinfo pbi of ni ,rpi ayo pi t nomai o whc pcapoet rm ul d a e v o o c dslsr adf m uefr n proeohrhnpoeuigtiliainwo lb waa td icoue n r s o ay up s teta rsct hsigt ud e n ne. o n t o 4 Acodnl,ahotepre,litf aeoklctpani', fnatConcu crigyec fh atsPani FcB o,n.'litflDeedns net i f ' f' 5 L C. meo Wike osT lr n lvs. wadWikeosadDiy Naeda L Ca rn n lv s, ye WikeosHo r n lv s,n v a rnr 6 (olciey' fnat',sethth PretT iLt ao psesifr tntaoe cl t l ' edns)asrtate atso hs igtn oss nomai htn e v De ' i ii o 7 o moepris o tn ss of etl T ePre wi te sr tasc C nietl r r at cned icni ni . h ats s o nue htuh o f ni e d a i h d a 8 Ifr t nsal o b ue fr n p poeohrhnT iLt ain sal ob maep bi, nomai hln t e sd o ay u s te ta hs igt ,hlnt e d ul o i o c adsal ob dse ntdbyn teetnncsryfr hs igt n Acodnl,h n hlnt e ismia eod h xetees o T iLt ai . crigyte e i o 1 flwn poeuesa b aotdote rtco ote ntsrsete ofetl 0 ol ig rcdr hl edpe frhpo tn fhpre'ejcvC ni ni o l ei i i d a 1 Ifr t n 1 nomai . o 1 2 Th P re hrb splt t adptintecutoetrh fl wigSiuae e at s eey t uaeo n eio h o rt ne te ol n t ltd i i t o p 1 Poet e re( re' T e atscnwl g tatiOdros ocnebakt 3 rt i Odr' dr) h Preako e ehths rede ntofrl e cv O . i d n 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 poet n o al icoue o rso ssodsoeyadtatepoet niafrs xed rtci s n ldslsrs rep ne t icvr n hth rtci t f d etn s o o o o lt tel tdifr t no imstaaeetldudrh apiallglr cpe t ny o h i e nomai rt htr nie ne te pl be eapi ilso mi o e t c n t amets o t et l T e at sute ako eg tatiOre cets oetlmet r t n a cni ni . h P re frhr cn wlde hths dr rae n nie n e d a i t t feCo f e tlnomainudrelC lona lso C ut4 . ad232stot o i ni ni Ifr t n e sa; ai riRue f o r231 n 4. efr l d a o f h tepoeue tamut efl we adrf ctes n ad tawi b apidwhna my h rcdrsht sb ol d n el th t drsht l e p l e P o e a l e ses emis nf m tecutotemaeiln esa. ek pr si r h ort i traudrel o o l 1 DE TONS . HNII Pry aypr t tiat n icuigPani adDeedns n a1f at:n at o hs co,nldn litfn fn atad lo y i f terofesdrcose lye,oslnsrtie epr,n otiecusladter hi fi r,i tr,mpoescnut t,eand xet ad usd one(n hi c e a s rset euprsf) epci spottf . v as 2 4 Dicoueo Dicvr Maeil alimso ifr t n rgrls o slsr r soey tr : l t r nomai ,eades f a e o 2 te meim o manrgnrtd soe,o manand (cuig a n ohrtig, 5 h du r ne eeae, trd r itie i ldn, mog te hns n 2 tsmoy tncit,o tnil tig)ta aepoue o gnrtdi dslsrso 6 et n,r sr s r agbe hns ht r rdcd r eeae n icoue r i a p 2 rso sst dsoeyi T iLt ain 7 ep ne o i vr n hs igt . c i o 2 8 1 E nietl Ifr tn o Ims ifrai ( grlso hw . fof ni' nomao r t : nom tn r ade f o 3 d a i e o e s DCSI37. OSV:30 45 3 -2 SPUAIDPOETV O DR T L' RTCIE RE E gnrtdsoe o manand o tniltig tacnantd scesoohrofetl eeae,trd r itie) ragbehnshtoti r eert r tecni ni a d a 2 rsac,e eometc mmeca.r uiesnomain eerh dvlp n,o rilo b s s ifr t . n o 1 SlMl Cofdnil- At res E e Onv'Ifr t n o I ms . çihy niet 4 l a t n y' vs l' nomai r t : o o e 4 et meysniv t qiet lnomaino I ms whs dslsr t aohrPryo xr l esie t f ni Ifr t r t ' oe i oue o n te at r e t co d a o e ' c 5 nnpr w udcet asbt tli o sru iuytacudnt eaoddb ls o-at ol ra usni rk f ei sn r ht ol o b vie y e y e aa s o j s 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 rsr t emen. etci as iv 15 Reevn P r : P r ta rcie Di lsr o Dicvr Maeil . ciia at a at ht eevs s oue r soey tl v y c a f m aPo uigPry r rd cn at. o 1 PouiM Prv a P r o nnpr ta poue Dicoue o . rdcn at: at r o-at ht rd cs slsr r 6 y y Dicvr Maeilntiat n soey tr i hsci . a o 17 Dei t cP rv aPryo nmpryta dsgae ifr t n o . s i at: at r c-at ht eints nomai r aan o i msta ipoue i dslsrso i rso sst dso eya t niet l o 'lgl t ht t rd cs n icoue rn ep ne o icvr ss f ni' rfihy e co d a' l Cofdnil At resEys 1. niet - t ny' e Ony' a o ' a y l ThsLt ain CaeNo 10 - 07 8 cret pn igi Spro . 8 i i- t : s . :5CV-4 3 1 urnl edn n ueir i o Cor o te Sae o C lona bt e Fcb o .Ic ad C n et L C,Ca rn ut f h tt f ai ri ewen aeo k n . n o ncu L meo f WikeosT lr n lvs, wadWikeosadDiy Naeda a wel sayftr n lv s, ye WikeosHo r n lvs,n va rn r, s la n uue lwsi bt e tepre i teS pr r utfh Saeo C lona a ut ewen h atsn h u ei Coro te tt f ai ri. s i o f 19 Mascuet Lt ain C s No 10 - 193cret pn ig . sahst iat : ae . :4CV-12 urnl edn s i o y bt e Concu L C, meo Wikeos T lrWike os adDiy Naeda ad ewen n et L Cn rn n lv s, ye n lvs, n va rnr, n F cbo ,n.MakZ cebr, uroS vrn Dut Mokvt, de Mc l m,n aeok lc, r ukreg Edad aei, si so i An rw col ad n z u Chitp e Huhs i te U..Ditc Cor frte Ditc o Mascuet. T e r ohr ge n h S sit ut o h sr t f sahst h s r i s Masc uetLt ainig vme b asprt scn siuae poet eodr n nths sahst igt s o e d y e aae eod t ltd rtci re ad o ti s i o p v Ore. dr 11 PoetdMa r layDi lsro Dicvr Maeilhts eintd .0 rtce t i :n s oue r soey tr ta. dsgae ea c a i a t o f et lo a tlgl Cof et l At mesE e Ony' s' ni ni ' r sçihy ni ni - t y' ys l. C d a' l d a o ' Ous eCo ne:t reswh aen t mpoeso aPrybt oae ti u slat ny o r o e lye f at u wh r d o rtie t rpeet r dieaP i tiat n eand o ersno avs my n hs ci . o l-lueC u slatres oaee lye o aPry nios o ne:t ny wh r mpoes f at. o DCS135. O SV:373 4 0 -3 SIU A E PO EN O D R TP L T D R TCWE R E # 4 l 11 C uslwtot ulir Ous eC usladI-os C u s (s . one (i u qaf ) td one n nl ue one a 3 h ie : i l l 2 w lateruprsfs elshispottf) a . 3 14 Epr ajro wt seile ko ldeo eprnei amat . xet esn i pc i d nweg r xeic n tr 1 : h az e e 4 5 6 7 prnn t teliainwh hsbe rtie b aPryo i cuslosrea a epr eteto h igt o a en eand y at r t one t ev s n x et i t o s wi eso a acnutn i ti at nadwh i n t crete lyeo aPryo o a t s r s o sl tn hs ci n o s o a urn mpo e f at r f n a o cmpto o aP r ' ad wh ,a tet o rtnin i n tat iae t bcmea o ei r f at s n o t h i f eet ,s o niptd o eo n t y me o c e lyeo aP r o acmpto o aP .T i df io icu e aytcncl x et, mpoe f at r o ei r f my hs ei t n nlds n ehia ep r y t ni s 8 dsoeyepr,adpoes nluyo ta cnut trtndi cnet nwt T i i vr xet n rfsoa jr r rl osln ea e n onci i hs c s i i a i o h 9 Lt ain igt . i o 1 0 11 Poeso a Ved r: esn o etista po ieliainsp ot .5 rfsinl nos p ro s r nie ht rvd igt up r t t o 1 srie (..poooyn'vdoaig tnltg peaigehbt o dmosrtn; 1 evcs cg, htcpig ietpn ;r sai ; rpr xii r e nt i s , a n n s ao 1 ognz g s r g rr vn dt i ayfr o meim; t. adtere lye ad 2 raii , t i ,ei ig aa n n om r du ec n hi mpoes n n on te ) 1 sbo t cos 3 ucnr tr. a 1 4 11 ReunMaeilPoetdMaeilicu igalo isasrcs .5 tr tr : rtce tr ,nldn 1cpe,bt t, a a a 1 cmplt n,u r so ayohro no rpouigo cpuigayo tePoetd 5 o i i ssmmai r n te fn ferd cn r atr f fh rt e ao e n n c 1 Maeil 6 tla. 1 7 2 S E . COP 1 8 Th poetn cnerdb tiSiuainadOrecvr oolPoetdMaeil e rtci sofr yhs t lt n droentny rtce tr , o e p o a 1 bt loayifr tncpe o et ce teerm,s la a cpe,x epssmmais 9 u as n nomai oid r xr tdhrfo a wels 1 o isecrt,u r , o a l e 2 o cmplt n teefpu tsi n ,o vrain,r rsnain b p e o cu sloo 0 r o i i shro,lset ycnest so peett s y mis ro net r ao mo o o icut rnohr et g tamih rvaPoetdMaeil n o ro i te stn sht g teel rtce tra. i 2 2 3 DURATON . I 2 3 Evnatrh tr nt no T iLt ainada1p elteerm,h cniet ly e f teemiai f hs igt n lapashrf te o f ni i e o i o o d at 2 ol ain i oe b tiOre sale i i efcut aDeint gPryare 4 bi t smp sd yhs dr hlrman n fet ni s ai at ges go l g n 2 ohmiei wrigo a o rodr tewi drcs 5 te s n in r cutre ohr s i t. t e e 2 6 4 DE I TI P C E MAT RI . SGNA NG ROTE T D E AL 2 7 41 E ecs o Ret itad Caei Deint gMaeilfrPoet n . xrie f sr n n r n sg ai tr o rtci a n a o. 2 8 E c P r o nnp r ta dsgae ifr t no imsfrpoet nudrti ah at r o -at ht eints nomai r t o rtci n e hs y y o e o 1K 5'35 . )3N:373 4 1 0 4 -4 SIUAE PO E O DR TPLTD R TWWE RE 1 2 3 4 Ore muttk cr t l taysc ds nt nt seicmaeilta qaiyu drte dr s ae ae o i n uh ei ai o p cf tr ht ul ne h mi g o i a f aporaeq n ad.ADeint gP r mutaecr t dsgaefr rtcino ltoe p rpit t drs sgai at s tk ae o eint o poet ny h s a n y o pr o maeildcmet,tmso oao w ie cmmu iain taq ai -s taoh r at f tra,ou nsi ,r rlr rt n o nct sht uly o ht te s e t o f proso temaeil d cmet,i ms o cmmu iain frwhc poet n i n t ot n f h tr . ou ns t , r o nct s o ih rtci s o i a e o o 5 warne ae os etnuti lwtite mbtfhs re. r t rntw pujsfby i nh a io tiOdr ad ia h 6 Masidsr nt,r rb ir ltdsg ain aepoiid Deintn ta s,nici aeo mee ol - ae eint s r rhbt . sg ai sht mi ep o e o 7 a so nob c alujsfdotahv be maefrni rpr ups(..o r hw t e l r nuti ,rhtae en d o a mpoeproee , e e y ie gt 8 u ncsai ecmbr readtecs dvlp n poeso t i oeuncsay n eesrl nu e o rtr h ae eeo met rcs,ro mp s neesr y 9 epneadbres nohr ats epste s ntg attsntn. xessn udn o t pre) xoeh Dei an Pr o aci s e i, gi y o 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 Iicme t aPr 'o a o -at'atnintaifr t no imshtt fto so at s r n nprys t t htnomai rt tai y eo o e ds ntdfr rtcind nt ulyfr rtcinaalo d n t ulyfrh lvl f ei ae o poet o oq ai o poet t l r o o qai o te eeo g o f o , f poet niial asre,ht at o nnpr mut rmpl ntya1 te prishtts rtci nt l setdtaP r r o-at spo t oi lohr at taii o iy y y y f e wi da n te eint n t rwig h dsg ai . h o 42 ManradTmizo Dein t n. xet sohm i poie i ti . n e n i n f sa ai sE cp a te s rvdd n hs o e Ore,r sohr iesp ltdo odrdmae a taq aie fr rtcinu drhs dr dro a tews t uae r ree, tt lht uliso poet n e tiOre i i f o mut ecerys dsg a dbfr temaeils icoe o poue. sb lal o eint eoe h traidslsd r rd cd e Deint ni cnomi wi tiOre rq i s sg ai n o fr t t hs dreur : o y h e 1 8 () frifr tni dcmetr fn (pr fo tncit o a o nomai n ou nav on aatrm r sr s f o a p 1 dpsin o ohrpello ta poedns,htt PouigPr ai tel ed 9 eoios r te rta r rl rceig)ta h rdcn at fx h e n t i i e yf g 2 t nietl o ' g l Cof etl-At res E e Ony o ec pg ta cnan 0 t f ni ' r G hy ni ni co d a ' Hi d a t ny' ys l' n ah ae ht otis o * 2 maeilt b poetd l o l apro o p ro so temaeilo ap g q aie fr 1 tr o e rtce . f ny otn r ot n f h tr n ae ulis o a i i a f 2 2 2 3 2 4 2 5 poet ntePouigPr asmutlalietytepoetdprot)e .b maig rtci ,h rdcn at lo scer dni h rtce otns(.,y kn o y y f i g aportmaknsitemagn)n mutpcf,o ec pro tb poetdtelvl prpie rig n h risad ssei frah otn o e rtce,h ee a y i o poet nbigasrd(i e t nietl o i gl C nietl-At resEys f rtci en set et rrof ni' r ' hy of ni t ny' e o e h d a' Hi d a o Ony' l'. ) 2 6 AP lyo n nprytamae oiiadcmeto maeilaalbefr at r o -at ht ks r nl ou ns r tr s vi l o ' g a a 2 iset nne nt eintte fr rtcinut atrh iset gPl hsidctd 7 npci ed o dsg a hm o poet ni f tenpci at a niae o e o l e n ' y 2 whc maeilt udl ecpe adpoue .Duigteiset nadbfr te 8 ih tr iwol i oid n rdcd r h npci n eoeh a k n o 1K 5137. 23V:3 0 / 45 3 -5 SP L TDPO E V O DR T U A E R T GIE R E 4 1 2 3 4 ds nt n al fh maeil d aalbefriset nsal ede d'-g l ei ai ,1o te tramae vi l o npci hlb eme tihy g o a o l l C niet l At mesE e Ony'Af rh iset gP r h sdnie tedcmeti o f ni - t y' ys l. t te npci at a ietid h ou nst d a o ' e n y f watçpe adpo ue ,h Po uigPr mut eemiewhc dcmet,r ot n ns oid n rdcdte rdcn at sdtr n ih ou nso p ro s y i teefq ai fr rtcinudrhs dr Thn bfr po uigteseie d cmet, hro,uly o poet n etiOre. e ,eoe rd cn h pcf d ou ns f o i 5 te rdc g atmutfxh aportl edr ni ni' r'ihyC ni ni h Poui Pr saite prpiee n rofetlo t gl ofetl n y f a g d a H d a 6 At ny'ys l'o ec pg tacna s trlo e rt t .fny pro o tresE eOny)n ah aehtoti maei tb po ce Iola otn r o ' n a ed i 7 p ro s fh maeil napg q aie fr rtcintePo uigPr as mutlal ot n o te tr o ae uliso poet ,h rdcn at lo scery i a t o y 8 ietyh poet prot (.. ymaig prpie rig ite risad s dni te rt e otns e , kù aportmaknsnh ma n)n mut f cd i ) # b a g 9 sei ,o ec pro,h lvlfrt tnbigasrd(ieS nietloçl hy pcf frah otnteeeopoe i e set ehrcof ni' rsi l y i co n e t d a' lg 1 Cofdnil At mesEe Ony' 0 niet - t y'ys l'. a o ) 1 1 () fret n svni dpsino i ohr rtao tapoed a, b o tsmov i n eoio rn te Deilrrl rcei s i e t r i n 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 tateP r o n npryofr go sosr gtetsi n ietyo tercr, eoete hth at r o -at fei rpnoi h et y dni n h eod bfr h y n n mo f coeo tedp sin haig o ohr rceig poetdtsi n ,n fr e sei ay ls fh e oio ,er ,r te poedn , rtce et y ad ut rpcf n t n mo h y proso tetsmo yta q ai a tlgl C nietl At mesE e Ony'Whni otn fh et n ht uly stihy o f ni - t y' ys l. e t i i f l d a o ' i i rcia t ietysprtl ec pro o tsmoyta i etldt poet n ad s mpat lo dni eaaey ah otn fet n hts nie o rtci ,n c f i i t o whniapasta sbtnil ot n o tetsmo yma q ai fr rtcin tePr o e t p er htu sat p ros fh et n y uly o poet ,h at r a i i f o y 1 nnpr ta sosr, f r, rgvstetsmoyma ivk o tercr (eoete 7 o-at ht pnosof so ie h et n y noe n h eod bfr h y e i 1 dpsino poedn icnl e) r h thv u t tiy(0 dy at tercit f 8 eoio r rceig s oc dd ai to ae p o hr 3) as f rh ee o t u g t e p 1 tewrtnt ncitoietyteseicprin o tetsi n a t whc poet ni 9 h ie r sr t dni h pcf ot s fh et y so ih rtci s t a p f i o mo o 2 suh ad t sei te lvlo poetn big asre ( nietl o t-gl 0 ogt n o pcf h ee f rtci en setd ' fdni' r iihy y o ro a' l l 2 Cof etl- Atres EysOny' Ony toe prin o tetsi n ta ae 1 ni ni d a t ny' e l*. l hs ot s f h et y ht r o ) o mo 2 aportl ds nt frpoetnwti tetiy(0 dy sa b cvrdb te 2 prpie ei a d o rt i i n h hr 3) as hl e oee y h ay g e co h t l 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 poiin o tiOre. rvs s fhs dr o Tasrp pgs o tiigPoetdMaeil sb sprtl bu db tecut rncit ae cnann rtce tr mut e eaaey on yh or a rp r rwh mutfi o ec sc pg telgn ' niet lo t-g lCo f et l eot , o safx n ah uh aeh eedro f ni' rtihy ni ni e d a' l l d a At me sE e Ony'a is utdb teP ryo n npryofl go so sr gtewi es t y' y s l, snt ce yh at r o -at fe n rp noi h t s o ' r i n n o peet gtetsi n . r rsni h et y n mo () friomao noue i Smefr ohrta dcmetr.n fr c o n r tn rdcdn o om t hn ou nayad o f i e pcs1350 osv:37. 4 3 -6 SI MT DPO E V O D R TP E R T WIE R E U 1 2 3 4 5 6 7 avohrazbeimstatePo uigPr af i apo nn paeo te xeir fh n te tnil t ,hth rdcn at fx n rmiet lc n h etr o te e y i o cnanro cnanr i whc teifr t no im i s rdtelgn ç niet l o otie r o ties n ih h nomai rt s t e h eed fof ni ' r o e o d a' t-gl Cof et l- At res E e Ony' I ol p ro so teifr t no im tihy ni ni l l d a t ny' ys l. f ny ot n f h nomai r t o ' i o e warn poet n tePo uigPr ,t teetn pat al,salietytepoetd r t rtci ,h rdcn at o h xet rci be hl dni h rtce a o y c f p ros seiyn whte te qai a t niet l o a ' gl C niet lotn, pcfig ehr hy uly s co f ni' r s ' hy o f ni i f d a' Hi d a AtmesE e Ony' t y' ys l. o ' () frnomao poue b free lyeo a at t R cin d oifr tn rdcd yom rmpoes f pr ,h ee ig i ye v 8 P r salraaluhifr t na ' niet lu ls adut: at hlt tlsc nomai s' f ni ' nes n ni y e o Co d a' l 9 1 0 ( teifr tnhs enoiotie truhohrrpr as i h nomai abe rsbandhog tepoemen; ) o () teomee poig ataretatenomao int i h fr rm lyn Pr geshth ifr tns o i y i 1 ' of etl; 1 ' ni ni ' C d a' 1 2 (i teReevn Pr scesulcalnete' nietl i) h ciig at ucsfl hl gsh ' f ni' i y y e Co d a 1 ds n tnu dr et n5 o 3 ei ai ne Sci ;r g o o 1 4 ( ) aoro cm e njrd tn eietat ifr ao int i cutfo pt tui ii dcdshth nom tns o v e sco e i 1 ' of etl' 5 ' ni ni . C d a' 1 6 43 C mptr oreC d adSmj r et nc da . o ueS uc o e n i l Elcr iMei. a o - 1 7 () Asue hri,t mptrS uc Coe'hlmenstmetfrte a sd een ro ue ore d'sal a te ns o h a 1 pormmigo cmp tr wrtni ahg- vl rasmbyln ug ta aeraal b 8 rga n f o ues ie n ihl e o se l ag ae ht r edbe y t e 1 hmasb taentdrcl raal b acmp tr An pro ma seil dsgaea 9 u n u r o i t edbe y o ue. y esn y pcay eint s ey l 2 K ihyC nietl-Atny' ysO l ayC mpt Suc C d o ohrs l 0 ' gl of ni tresEe nf' n o ue ore oe r t i a H d a o r e mir 2 etmeysniv tcncl tras( ehrneetnco hrcp fr taipoue 1 xr l esieehiamaeil whte i lcr i r adoyom)httrdcs e t o 2 2 2 3 2 4 2 5 i tecus o dsoeyi T iLt ainwhnsc pro hsag o fi blfht uh n h o re f icvr n hs igt e uh esn a od at ei ta sc i o h e maeil ulisfrsc poet nu drti Ore adta acs t sc maeilwol tr q aie o uh rtci ne hs dr n ht ces o uh tr s ud a f o a alw rpiao o a ohr iecniet l o ue po m.E cp a ohmi po ie l el t n f n tews of ni cmptr rpn xet s te s rvdd o ci d a e hri,tihyC nietl At resE e Ony' eint nmaefrtirao sal e een tl l o f ni - t ny' ys l'dsgai d o hs esn h lb lg d a o o 2 sbetoal ftesm rsiin a a ohrmà rl s ds ntdwt t flwi 6 ujc t lo h a e etcos s l te tis o ei a i h ol n rt l ca ge he o g 2 adt n letcin: 7 dioarsit s i r o 2 8 ! ( l apr nirqet t pouee coi cp so ma rl i f es s eusd o rdc l t nc oi f ti ) o e er e ea DC5137, 03V:3 0 45 3 -7 SI LTDPO EFV O DR TP AE R TCIE R E U 1 poel ds ntda tl hyCof etl AtmesEysOny'ne Scin43a,n rpr ei ae sti l ni ni - t y' e l'udr et .()ay y g lg d a g o 2 sc po ut nsal emaeo C T edslsn pro sal rvd t terciigpry uh rdci hlb d n D. h i oig esn hlpo ie o h eevn at o c 3 alatw ()dni l D'cnann teeus dma r l testo2 i taC soti gh rqet t is ec i e ea. 4 () T eRciigPr sa nt k cpe i aymeim o ay i h eevn at hl o mae oi n n d f n i y l s u 5 tl hy of etl AtresE e O l' neSco 43aecpa flw : ti lC ni ni - t ny'ys ny udr et n . )xetsol s lg d a o i ( o 6 () A ayjvnt ,h RciigPr ma cp ec 1 t n ie i te eevn at y oy ah me y 7 poue cp o 't hyC nietl AtresE e O l'udr etn43a ol it rdcd oy fti l of ni - t ny' ys ny'ne Sco .( nyno lg d a o i ) 8 9 1 0 1 1 teRAM o as gecmptr Wio ti t gtegnrlyo tefrg ig a atua cp h f i l o ue. t ul i h eeai fh oeon , prclr o y n h min t i ma n t ecpe it teRAM o o ecmp tradte, i laigta cp o tefs y o b o id no h f n o ue n hn whl evn ht oy n h it e r c mp trsbeunl cpe it teRAM o aohr o ue wi ot r r ie apo a o ue,u sq et oid no h y f nte cmptr t u pi wrtn p rvl h o t fo cu slo tedslsn pro . rm onefrh icoig esn 1 2 () A y cm ue it whs R M ma rl poey 2 n o pt no oe A r ti rpr ea l 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 d s ntd a t g l Co t e tl- At mes EysOny'maeili cpe mutb ei ae s ' hy ni ni g Hi d a t y' e l' tr s oid s e o a dso nce fo ayadal ewok b fr temae a icpe o t tecmptr n fr icn etd rm n n lnt rs eoe h tl ls oid no h o ue a d o i ted rt no tet temaeilrman o tecmp t .Onyatra1sc maeils h uai fh i h tra e is n h o ue l f 1 uh tr i o me r e a rmoe fo RAM adtacmp tr a be su d wnma aynt r cn et nb mae e vd rm n ht o ue hs en h t o y n ewok onci e d o o rsoe. retrd 1 8 () An cmptr it whs RAM maeil poel 3 y o ue no oe tr rpr a y 1 d s ntda t g l Cof et l At mesEysOny'scpe mute i i tedrc 9 ei ae s' hy ni ni - t y' e l'i oid s rman n h i t g Hi d a o e 2 c nrl nyo toepro sseie i Scin63o tiOre a poel hvn acs t 0 ot o l fh s esn pcf d n et . fhs dr s rpry aig ceso o i o 2 tlgl C nietl At mesEys l' tr l 1 tihy o f ni - t y' e Onyg ei . l d a o ma a 2 2 () E cp frtni r cpe cetdi teR M o ohr 4 xeto r soy ois rae n h A r te at 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 itra o eaigcrutyo acmp trecrt o maeilpo el d s ntda t g l nenl prt i i f o ue, xeps f tr rpr ei ae s' hy n cr a y g Hi Co f et l At resEysOny'hlb cpe o t ppro eetoi meiol frh ni ni - t ny' e l'sal e oid no ae r lcrnc da ny o te d a o p roeo cet gsb sin t teCorfr rsnaint teCora haig o a ta, up s f rai umi o so h uto peett o h utt er s r tr l n s o n i ad oc hvn be mae a1sc ecrt o sc maeilsalb dsgae t g l n , ne aig en d , l uh xeps f uh tr hl e eintd ' hy a Hi Cofdnil At resE e Ony'ntenmeo tedslsn pro . niet - t ny' ys l'i h a fh icoig esn a o 44 Iavret alrst Deint.Nowi sadn S cin52blw,f . ndetn F i e o sgae t t tn ig et . eo i u h o 1 C5135 . 7 3V:30 0 4 73 -8 SI L T DPO ETV O D R TP A E R TC IE R E U 4 4 t t l cretd a iavr n fi r t ds nt q aie ifr t n o i ms a i y orcey n nd et t al e o ei ae ulid nomai r t s me e u g f o e ç nietl o Etgl Co f etl At res E e Ony' osntsadn aoewav fof ni' rtihy ni ni = t ny' ys l'd e o,tnig ln, ie d a' l d a o 3 teDeint gPr 'r h t scr poet nu drhsOre frsc maeil l maeil h sgai at s i to eue rtci ne ti dro uh tr . f tra n y g o a 4 i apor tl dsgae a ç o f etl o Elgl Co f et l At resE e Ony' s p rpiey eintd sç ni ni' rKihy ni ni - t ny' ys l' a c d a' l d a o 5 atrtemaeilwa iial poue,teReevn Pry o t l n tiain o te f h tr s nt l rdcd h ciig at. n i y oict f h e a iy me f o 6 dsgain mut k rao al efr t asr tatemaeilsrae i acrac wi eint , smae esnbe fot o suehth tr it td n codne t o s a e h 7 tepo iin o tiOre. h rvs s fhs dr o 8 5 CHA J . I ENGW GP E E MAT ALDESGNATONS ROT CT D ERI I I 9 51 Tmieo Chl ne.Unes po t hl n et aDeint gPr ' . i n f al as ls a rmp c al g o s ai at s e e g n y 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Poetd Maeildsgain i ncsay t aod frsebe sbtnilu fi s, rtce tr eint s eesr o vi oeeal u sat names a o a u ncsayeoo cbreso altr inf at irpino dlyo teliain aPry n eesr cnmi udn,r ae sgicn dsut r ea fh igt , at i o t o de n t iei rgtt caln eaPoetdMaeil eint nb eet gn tomon a os o wav t ih o hl g rtce tr ds ai y lci o t u t s e a g o n c aln e rmplatrh oiiadsgainidslsd hl g po t f te r nl eint s i oe. e y e g o c 52 Metad Cofr A P r ta eet t iiac a calne t a . e n ne. at ht lcs o ntt hl g o y i e Deint gPr 'PoetdMaeil eint nmut os i go fi admut ei te sgai at s rtce tra ds ai sd o n o d at n sbgn h n y g o h 1 poesb cnergdrcl( viet viedaou;te fr o cmmuiainaent 6 rcs y ofrn i t i oc o oc ilgeohroms fo nct r o i eyn o 1 sfcetwtOus eC uslo teD s ntgPr .l cner gtecaesn Pr 7 ufi ) i td onefrh ei ai at n ofrn,h hln g at in h i g n y i l y 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 mut xli tebssfri b lfta tePoetdMaeil eint nwa n t rprad s epa h ai o t ei hth rtce tr dsg ai s o poe n n s e a o mut ieteDeint gP r a oprui t rve tedsgae maeilt rcnie sgv h s ai at n p otnt o eiw h eintd tr , o eo s r g n y y a 'd tecru tne,n ,f ocag i ds nt ni ofrd t epantebs frh coe h i msacsad in hn e n ei ao s f e yo x li h ai o te h sn c g i e s d s nt n Acaln igP r ma poedt tenx saeo tecalnepoes nyii ei ai . hl gn at y rce o h ettg fh hl g rcso l ft g o e y e f shseggdi timet n cne poesadol atrteDeint gP r hsbe it a nae n hs e ad o fr rcs n ny f h s ai at a en r e g n y 2 gvntn(0cl dr asoepn ttehlnig mys bet n 3 i e 1)anadytrsodoh caegn P 'ojci . e e l o 2 4 53 Jdca Itret n A Pryta eet t adesacalnet a . uiil nevni . at ht lcs o drs hl g o o e 2 cniet lydsgainatr atiaigi temetn cne rq i db Scin52ma 5 o f nii eint f p rcpt n h e ad o freur y et . y d at o e i n e o 2 fl adsreamointaietish calne maeil n stfr i dtitebssfr 6 i n ev t htdnie te hl gd traad esot n ealh ai o e o f e h 2 tec alneo tedsg ain Abetgo cuefretn igtefl wigdal e, 7 h hl g rh eint . sn od as o xedn h ol n edi s a e o o n 2 Pr 'moo mutefe wtifutn(4 dy o ()h DeintgPr 'rsos t 8 at s tn sb id i n ore 1) as fate s an atsepneo y i l h e gi y Dcsl37. osv:3 o 4s 3 -9 SIU A E PO EN O D R TP L TD R TCWE R E 1 tecalneo,fn rsos,b teeprtno tetn(0 dy gvnt teDeintg h hl g ri o epne()h xi i fh e 1) as ie o h s ai e ao g n 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 Pr t rsod E c sc moinmutb acmpne b acmptn dcaainta at o ep n . ah uh t s e co aid y o eet elrt ht y o o afmsta temoigPr hscmpidwi temetadcne rqi met i oe i fr hth vn at a o l t h e n ofr eur ns mpsd n i y e h e Scin52 Th bre o pruso i aysc poedn sal eo teDeint gP r . et .. e udn f esain n n uh rceig hlb n h s an at o g i y Unitecutue o tecaln e al ats hlcniu t afr temaeilnqet n t h o rrls n h hl g ,lpre sal ot e o f d h tr i usi l e i n o a o telvl f rtcintwhc iietldu drh PouigP r 'dsgain h eeo poet o ih ts nie ne te rdcn at s eint . o t y o 6 ACC ST ANDUS OFP OT T DG T RI . . ES O E R EC E E AI 61 Bai Picpe. A Reevn P r ma uePoetdMaeilta i . s l ils c n ciig at y s rtce tr ht s y a dslsdo po ue b aohr at o b an np r i drc cn et nwi tics o i icoe r rdcd y nte P r r y o -at n i t onci t hs ae rn y y e o h o l fr rsct g dfnig o atmpigt steT i.igt n PoetdMaeil y ny o poeui , eedny r t t o et hsLt ai . rtce tr ma n e n l i o a b dslsdo l t tectgr so pro sadudrtecn io sdsr e i tiOre. e i oe ny o h aeoi f esn n ne h odt n eci d n hs dr c e i b 1 Whn hs igtn( c d ga apa ) abe tmia da eevn Pr muto py 2 e T iLtao i l i l pel hs ene nt , Rciig at scm l i i nun 1 s r e y 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 wi tepoiin o Scin1 blw.PoetdMaeil sb s rdadmanandb a t h rvsos f et 1 eo rtce tr mut e t e n itie y h o a o Reevn Prya alct nadi ascr manrta esrsta acs i l tdt te ciig at t oai n n eue n e ht nue ht ces si e o h o mi pro satoie t etiOre. esn uh r dmdrhs dr z 62 Di lsr o E ONF NT AL'nomaino l ms Unes te s . s oue fE DE I 'lfr t rt . ls ohmie c C o e odrdb tecut rpr tdi wrigb teDeint gPr ,aReevn Pr ma ree y h o ro emie n in y h s ai at t t g n y ciig at y y dsls ayifr t no im dsgae 'o f et lo l t: icoe n nomai rt eintd ' ni ni' ny o o e C d a' 1 9 ( teR ciigPr ' O td C uslo rcr i ti atnadi a h ee n ats us e one f eod n hs co n t ) v y i i s 2 e lye drcliv le wi T iLt ain 0 mpo es i t n ovd t hs igt ; ey h i o 2 1 () teof esdrcosade lye (cuigI-osC uslo te b h fcr i tr,n mpoesi ldn nl ue one) fh i ,e n l 2 Reevn Pryt whm dslsr idmo sal ncsayfr hs igt nadwh hv 2 ciig at o o i oue s e ntby eesr o T iLt ao n o ae c r ii 2 sge teE re ntBeBon b PoeteOre'( hbt ; 3 indh ç emeto ud y rtci dr ExiiA) Ag v ' 2 4 ( Epr ( dfe i ti Odr o teR ciig Pr t whm c xet a end n hs re) f h eev at o o ) ss i n y 2 dslsr idmo sal ncsayfr hsLt ainadwh hv eeue te4 re n 5 i oue s e nt by eesr o T i igt n o ae xctd h Wgemet c r i o 2 tB Bon b PoeteOre'(xiiA) 6 o e ud y rtéi dr E hbt ; v ' 2 7 () teC uti pronladayohresnsds ntdb odr fh d h or t esne,n n teprot)ei ae y reo te ,s g 2 Cor; 8 ut Dcs13x. osv:3 3 45 - 01 SIU A E PO E V O D R TP L TD R T WIB R B 4 4 # 1 2 () cuteotste sf ,n Poes nl edr e orrprr,hi tf ad rfsoaV nos e r as i ; ( teato,eii t adpr n wi pir nweg o t dcmet 9 h uhrrc e s n es s t r ko lde fh ou n pn, o h o e 3 o teoiia suc o teifr t n wh hv nteevdsc ifr t ni voao o rh rgnl ore fh nomai , o ae o rcie uh nomai n ilt n f o o i 4 tiOreo aycniet lyare n;n hs dr r n of ni i gemetad d at 5 () ay esnsjit dsntdb te ats h hveeuete g n prot onl ei a yh prew o ae xct h ) y ge i d 6 t gem ntB B udb Poete re'E hbt ) i re eto e on y rt i Odr(xiiA. A cv ' 7 63 Di lsr o CIGHI CO I NTAL - AW OR YS EYE . s oue f II . NFDE I c I Y NE ' S 8 ONL 'nomaino I ms Unesohr s odrdb tecut r emie i wrigb Y'Ifr t rt . ls tewi ree y h oro pr t d n in y o e e t t 9 teDeint gP r ,aR ciig Pryma dsls ayifn aino i m dsgae h sgai at eevn at y icoe n no nt r t eint n y o e d 1 t-g lCo t e tl Atme'E e Ony'nyt: 0 tihy ni ni - t ys ys l'ol o l l d a o 1 1 () Rcin Pr ' Ous e C uslo r od i ti atn ad i a eev g ats td one f e r n ls co n t i y i c i i s 1 e lye; 2 mpoes 1 3 () E pr t w o dslsr idmosal ncsayfr hs igtn b xet o hm i oues e ntby eesr oT iLtao, s c r ii 1 adw ohv s ndtelpemeto e on b Poete re'E hbt ) 4 n h ae i e h ' - ntB B ud y rt i Odr(xiiA ; g A e cv 1 5 () te or i pr neadayohr esnsds nt b odr fh c h C utt es nln n teprot)ei a d y reo te ,s o ge 1 Co r 6 ut ; 1 7 () cuteotst isf ,n Poes nl edr; d orrprr,h rtf ad rfsoaV nos e e as i 1 8 () aypr ns jit ds nt b tepre wh hv eeu dt e n es t o l ei a d y h ats o ae xct h o ) ny g e i e e 1 ç re ntB B udb Poete re'E hb A)ad 9 Wgemeto e on y rt i Odr (xii ;n cv ' t 2 0 ( teatootedcmetrh oiiasuc o teifr tn 9 h uhrfh ou no te r nlore fh nomai . g o 2 1 64 Di lsr o AaemetoBeB udB Poet eOre (xii-) . s oue f re n t c o n v rtci dr E hbtA . v 2 C uslo tePr rtiigte xetr osln CRtin Pr 'salrvd acp 2 onefrh at ea n h epro cnut t tea ig at lhlpoie oy y n a n f 2 o teeeue ExiiAtte s nt gP r . 3 fh xctd hbt o h Dei ai at g n y 2 4 65 Us o Cof et l trai Deoio s Whnvrfof etl o . e f ni ni Maeiln p sin. eee t ni ni' r d a t d a' 2 E g l Co f etl- At res EysOny'maeili t b dsusdo dslsdi a 5 t hy ni ni Hi d a t ny' e l' tra s o e i se r icoe n o c 2 dpsin ( aypro w ohspoue o wlpouesc ma r l yr ur t 6 eoio: a n esn h a rdcd r i rdc uh t i ma e i h t ) l ea qee 2 ecuinfo tero o aypro wh i n tetldt rciesc maeiludrti 7 xls rm h om f n esn o s o nie o eev uh tra n e hs o t 2 Odrad()n Pr w owidsls ma r lrvos ds ntdprun t Sco 5 8 re'n b ay at h l i oe ti peiul ei a usato etn , , y lc ea y ge i DCS135 . OsV:373 4 0 -1 1 SPUAE POE O DR T LTD RTGWE RE 4 1 aoe sali t xld f m tero aypro wh i n t nie t rciesc maeil b v,hlfs ecue r h om n esn o s o etld o eev uh tr r o t a udrhs dr n etiOre. 3 7 P EC E MAT RI S OE DOROR D P . ROT T D E AL UBP NAE DERE RODUCE I DN 4 O RLTGATON THE II I 5 laReevn Pryisre wi a up eao a odrsudi ohrigtnta f ciig at s evd t sbon r n re ise n te liai ht h t o 6 wol cmpl i lsr o ayifn aino i ms eintdiThs igt na ud o eds oue f n no nt rt d s ae n iLt ai s c o e g i o 7 i o t et lo tl hyCof etl At resE e Ony'teR ciigP r muto t ni ni ' r'i l ni ni - t ny' ys l, h eevn at ss c d a' lg d a o ' y 8 ntyh D s ntg at, win i da ladin eet rta tre3 cut ofte ei an Pr i rigmmeiey n n o vnmoehnhe ()or i g i yn t t 9 dy atreevn tesbon o odr S c n tiainmutnld acp o te up ea as f rciigh up ea r re. uh oict sicu e oy fh sb on e f o 1 o cutre. 0 r orodr 1 1 T eReevn P r as mutmmeitlifr i wrigtepr wh cue te h ciig at l si daeynom n in h at o asd h y ö t y 1 sb on o odroiseiteohrigt ntasmeo a1h maeiloee b te 2 upea r re t su n h teliai hto r 1te tr cvrd yh t o a 1 sbon oodrsh sbetfhs re.nadi , e ee ig atmutevr 3 upearreit ujcotiOdrl dio t Rcin Pr sdlea e tn h v y i 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 cp o tiOre po t t tepr i teohr cintacue tesb on o odro oy fhs dr rmpl o h at n h te at ht asd h u pea r ret y y o i u. se s T eproeo i oigteed t ssoaeth itrse pre t teeiec o h up s fmpsn hs ui it lrte neetd atso h xs ne f e i t tiOre adt afr te sgaigPr i T iLt aina oprui ttytpoet hs dr n o fod h Deint at n hs igt n p otnt o r o rtc n y i o y i cnie tlyitrssntecutrm whc tesbon o odrsud Th t o f nii neeti h orfo ih h up ea r reise . e s d at Deint gP r sal erh b res n teepne o seigpoet ni tacutft sgai at hlbate udn ad h xess fekn rtci n htoro i n y o s cnietl tra-adntigiteepoio s hudb cnt da atoiigo of ni maeil n ohn n hs rvs n so l c osme s uh r n r d a i z ecuaigaReevn Pr iT iLigt nt dsbyalwfl i ciefo aohr or. no rgn ciig at n hs t ai o i e a u dr t rm nte cut y i o o ev 8 UNAIT Z D DICL UREOFP OT TE MAT RI . JHORIE S OS R EC D E AL la ciigP r lan ta,yiavr neo ohr s,t a dslsdPoetd f Reevn at ersh tb ndet c r tewieihs i oe rtce y e c Maeiloayp ro o i aycru tnen tuhrzdudrhs drteReevn tr t n esn rn n i ms c o atoie n e tiOre,h ciig a c a 2 Pr mutmmeitl()oi iwrigte s nt gPr oteuatoie 5 at si daeyantyn in h Dei ai at fh nuhr d y f t g n y z 2 dslsrs() si bsefrsorteea1ois fh PoetdMaeil()nomte 6 icoue,b uet etfott elv lcpeo te rtce tr ,cifr h s i a 2 pro o prostwhm uatoie dslsrsweemaeo a1h tr o tiOrc,n 7 esn r esn o o nuh r d i oue r d f Itoems fhs drad z c 2 ()eussc pr n r esn teeu teI cnwl g nadA re ntB 8 drqetuh es o pr so xct h t ko e metn gemeto e o o e A d ocs13s . osv:39 4 73 - 21 SIU A E P O E TV O D R TP LT D R T C IE R E # 4 4 1 I I S S IUL TE T OUGHCOUNS LO R CORD. T S O TP A D, HR E FE 2 DAT D: ee e 3 ,20 E D cmbr 0 05 ORRI HE RW GT &S CLF E, L CK, R ON UT IF L P 3 4 5 6 By : k l tM. .co pr e oe At meso Pani F cbo ,n. t y fr itf aeokIc o f 7 DAT D: cmbr , 05 E Dee e 20 HNNEGAN, NDE O F HE RS N, ARAB OW, 8 GARR TT&DUNNE L P E R, L 9 1 0 By : 1 1 S ot Mok ctR. so At resfr fn atCon cuL C, meo t ny o Deedns net L Ca rn o 1 2 WikeosTye WikeosHo r n lvs, lr n lv s, wad WikeosDiy Naeda n lv s, va rnr 1 3 1 4 1 5 1 P UANTT S VUL ON,TI S OR RE 6 URS O T ATI I S O DE D. 1 DATED: 7 1 8 'A 1BO 2N g s p% gKA xoy . g1% Ho . .. . . n JdeO teS pro Cor u g fh u eir ut 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 DCSl37. OSV:3 0 45 3 - 51 SIU A E PO EVIE R E 'P L TD R T C V O D R T 4 # ' l I I S S IL E M OUGHC UN E R C D. T S O O JAT D, O S LOF E OR 2 DA E Dee e3 ,20 T D: cmbr 0 05 OR IK, R I G ON&S C IF ,L RC HE R N T W LF EL P 3 4 5 6 By : ! tM. .C o e omr AtmesoPa tf aeokIc t y fr ii Fcbo.n. o nf 7 DTDDc Mx, AE:em r 2 e K5 FRRETNHNNER.NFRBW, ING ,EDRO.AAO NEA J BSL 8 GA T&DIN L P 9 l 0 B: . y . l 1 Sot Mok ctR. so AtmesoDeedns net I r, a rn t y fr fnatConc J C meo o u 1 2 WikeosT lr nlvs, wad nl s, yeWikeosHo r v WikeosDiy Na nm nlvs, va r d e 1 3 1 4 1 5 1 P S TT S IUL TON,FI S OR Z D. 6 UR UAN O TP A I F S O DE E 1 7 D: 1 DATE 8 1 9 2 0 - Ho .- la JEfig nWiim .l n l v Jde fh Spd r or ug o te ue oC ut 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 DCSI37. OSV;30 45 3 ' -51 DI LTDPO ETV O DR -U AE R TC'E R E P I 1 2 3 E BI A XHI T AGRE NTTOB BOUNDBYP OT CTVEOR R EME E R E I DE 1 , ,ele nepnl oprrteolwn. dca udreat feuyh fl ig r y j o 4 I aera i i eteyadudrtn teSiuae Poet eOre ta wa i ud hv ed n t ni t n n esad h t ltd rtci drh t ss e s r p v s 5 b teS pr r utfh Saeo C lo aS naClr Conyo y h uei Coro te tt f ai mi, at aa ut n o f ,020 6 i CaeNo 10 - 07 8 cret p nigi S pr r o ro teSaeo C lona n s .:5CV-4 3 1 urnl e dn n u ei C ut fh tt f ai ri y o f 7 bt e F cb o ,n .n Co ncuL C, meo WikeosTye WikeosHo r ewen aeok Icad n et L Cn rn n lvs, lr n lv s, wad 8 WikeosadDiy Naeda n lvs,n v a rn r. 9 I aebe poie wi ,aeulra,n udrtn teSiuae Poet eOre. hv en rvdd t crfl zd ad n esad h t ltd rtci dr h y p v 1 l lcmpywi adt b b u db alh tr o tiSiuae Poet eOre.I 0 wi o l t n o e on y lteems fhs t ltd rtci dr l h p v 1 udrtn adak o e g ta fi r t s cmpycudeps meosnt n ad 1 n esad n cn wlde htal e o o o l o l x oe t aci s n u o 1 pnsme tntentr o cne t I oe l po s tal lnt icoei aymanr 2 u ih n i h ale f o tmp. slmny rmie ht wi odsls n n ne z l 1 ay ot etlnont n rt taisbetots t ua d rtcv Odrrpr 3 n cn dni ifn ao o imshtsujct h Si lt Poete repea d i a i e i p e i e 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 o dslsdt meicu igadasat,xrcsecrt,n smmaishro,oay r icoe o in ldn n bt cset t,xepsad u re teeft n r a pro o etye cp i sr to ln ewi tepo iin o tiOre adwi rtr si esn r ni xetn tc cmpi c t h rvso s fhs dr n l eun ad t i a h l cniet lnomaino imsnmyp seso t cu slo tepr b whm I m of ni ifr t rt i ossin o o ne frh at y o a d a o e y ds ntd e lyd o rtie . ei ae ,mpo e.reand g 1 eeysb toh jrdco oteSpr r oroSa oC lo aSna la hrb umitteui iin fh uei C utf tt f afmi atCa st o e i , r 1 C u t frh p roeo efrigtetr o tiSiuae Poet eOre,vnisc 9 o ny o te up s f nocn h ems fhs t ltd rtci dree fuh p v 2 efre n poedn s cu atremiaino tiat n 0 nocme t rceig ocr f tr nt fhs ci . e o o 2 1 I eeyapit hrb pon (r tryeflnmeo pi o tp ula )f n 2 2 (rtryefladesad pi otp uldrs n n 2 tlpoenmbra myClo aaeto srieo poesncnet nwi tiatno 3 eehn u e)s ai mi gnfrevc frcsi onci t hsci r f o h o 2 aypoedn seae t efre n o tiSiuae Poet eOre. 4 n rceig rltd o nocmet fhs t ltd rtci dr p v 2 5 Myadess drsi .I m act e o te n izn fh i 2 UntdSae. 6 i tts e 2 7 2 8 Mypeetmpoel rsne lyrs . Mypeetcuao ojbdsrtni rsnocptn ro ecii s i po DC51350 05V:37. 4 3 . -1 6 SI L T DP O E TV O D R TP A E R T C IE R E U 4 4 1 Dae t: Ct adSaewhr s r adsg e: i n tt ee won n ind y 3 Pitdnme le a : n 4 - Sg aue intr: 6 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 D cs13x. 0sv:3 3 45 -1 7 SIUAB POET ODR TPLTD RTCWE R E # E BI B XHI T EX H I BIT B I THEUNIEDS TE DITR C C T N T TA S S I T OUR F THEDITRI OFMA S OR S CT S ACHUS T ET S C ONNE T L C, CU L CVI AC INNO.:4c-12 I L TO 1 -vl93 0 Pani, litf f (P D W) MAR ZUC E E Q, DUA S F I K K RB R E RDO AV RN, DUS I MOS T , E MC OL UMS TN KOVIZ ANDR W C L CHRS O HE HU Sad E AC B IT P R GHE ,n TH F E OOK, I , NC. Deedns înat . MAR Z KE B R ad K UC R E G,n T F EB K,NC. HE AC OO I , C utrli n o necamae, C ONNE T L C. CU L C utreedn, onedfnat t t ad n C AMER N WI E ST E O NKL VOS , YL R WI E Sad VYANAR NDRA, NKL VOS ,n DI E i AdtonlConedeedat. d i a utr fn ns 1 S ECONDS IUL E P CT V O R T P AT D ROTE I E RDE l l ho teeetdio c Pokur oeL-adOri ,lrigo t Stl-, n i t fh rcnadtn f rsaeR s I n r k b r tnt ucie g i P c en r t f L Pa cuslocr io te fnatadteConecamPanis1ndtcai ta L s onet etn fh Deednsn h utrli litf,a o lry ht a f f nwcuslras budb teeurmeto teSiuae Poet eOre,h pre e oneae l on yb rqi ns fh t l d rtci drte ats o e pt v i hrb r-umiteSiuae PoeteOreetrdb teC utnMa 2 ,05a eey esb th t ltd rtci drnee y h oro y 62 0,s p v eeue b Pokur s L Po bhloale cusl x ctd y rsaeRoe L n eafflnw one. 1 meyt fl i Df dns() rZceegao CutciPatf() ut Mokvz Na l,h oo n enat 1Ma ukrr(l a onra ini)2Dsn soh; e lw g e : k b s elm i f) i () nr Mcou;4CrtpeHge'n( TeaeokIc(sa onrlmP ii) 3Ade cim ( hiohr uhsad5 hFcbo, .l Cutci lnf. w l ) s , ) n ao e a att 1fl ol I I HE BYS P AT DB ANDBE WEE THEP I IERE T S RE TIUL E Y T N ARTES I TO T HROU V I RE P fT V COL X OFRE RD, RA : GH HER S E /J A WS Z O T T Ec ote atsPanic net L CC atf)Deedns rZcebr, ah fh pre,litf oncu L Tlii ' fnatMak ukreg i f nf , i t E uroSvr , snMokvt, de Mc olm, rtpeHuhsadT eaeok dad aei Dut soi Anrw c l Chiohr ge,n hFcbo , n i z u s lcCD f dns)C utra ns hFcbo, cad rZce e n. te at , one lmatTeaeokI .n Ma ukr r n ' ci n k bg Cconccamat',n Coneci Deedns oncuL C, meo WiktosT l t utrli ns)ad utrlm fnatC net L Ca rn nl s,ye ' a v r Wi l ozadDnzN r da ftmt lmD k dnfha e.ht e atsol. z mr ,n i a ae lC p lr i emat' - r t t pret h: l l k n ' t xa k z u ! ah k i : Acinpsesnomaintaoe r r precned icniet tT eprewiht t ossifr t ht n o mot atsotnss of ni. h ats s o o o i d a i esrtasc cn dnilnomainsalob ue fr n proe teta tiAcin nuehtuh oû et ifr t htnt e sdo ay up sohrhnhs t s a o o salob matpbi,n salob dse ntdbyn te xeteesr frhs hlnt e d ul ad hlnt e i miae eodh etnncsay oti c s Acin t . o Acotn l,J Jl wl poezg1g b aoldfr: poelpo lepAr' cr gy lrbl r rrdv 3e e dpe o le ylco fh ais s 1 o g xl l rset e o f etlnomain epci cni ni ifr t : v d a o DE I T ONS FNII C NFDE I I ORMATO men aydcmet rhn ,s ese b O I NTAL NF IN as n ou no tiga dt d y n R l3 ote ee l ueoCvlrcdr(e iatclcvlrfr ta u 4 fh Fdr R l f i Poeuehrnfrolte e rdo s e a s i e t ei y ee ' cl mslczleeb oymr Jgo fh aczit ileasJcnanall ' l 'yold-. y n t z pdaà sollmt bcuelotqs z r Do me f s rl yl f a a sceo ohrnomaincniee b sc pr tb cn dni,nes n ut sc t ert r teifr t os rd y uh at o e ot etlulsad ni uh i o d y l a l me a temaeilson ntob cniet lusatote rvs n o prgah 1 ad1 sh tr ifud ot e of ni prunt h poii s f aarps 0 n 2 a d a o otiSi le Poete re( r r. fhs tuad rt i Odrt d ' p t cv O e) DE I I & MAQKI OFI ORMATI SGNATON NG NF ON 2 JJcnemlldtaec pr sal. my rdc cl îo J Doulmso . ts ofz ae hlah at hlon . poue ea f1 czr fr z y r n s z isetnb a ops gpr ,rhlpoueaddleDou ns totr rnpcin npci y n poi at o salrdc n ei r cmetwi upi iset , o n y v h o o 2o 1 f1 whc ma cnanC NFDE E I O TO a wels o-ot etlnomao . i y oti O I NTAL NF RMA IN s la nncn dni ifr t n h s a i T poetn adal O I NTA I OR I cnandiDou ns rdcdfr o rtcay n 1C NFDE IL NF MATON otie n cmetpoue o Ls tnOfr Wigmakda C IE I 7 OR 4 IN,h id tgpt sal nWci oe n re s ONFD NTAL NF AATO teaNci at hl o a y asmehtlDou ns rdcdfrnpcinaeC I NTALI OR TO o te su taal cmetpoue o iset r ONFDE I NF MA IN fh o pouigpr adsalraaluhDou nss ONFDE ALI OR IN ut rdc at n hlt tlsc cmeta C I NTI NF MATO ni n y e l tepouigpr hs a teopr nttdsgae n makte a ' NFDE I 'a h rdcn at a hd h pot i o eintad r hm s' I NTAL' s y uy CO , rqidb prgah3o fr 0clnady, ihvro sis. t rseto eur y aarp ,ro 3 aedr aswhcee cmei tWi epct e r b Dou ns rdcdaddlee b oe atwiotnpcinb a ops gpr ,h cmetpoue n ei rd y n pr t uiset y n poi at te v y h o n y po uLgpr sal r CO IE I J DR I arq Ldb prgdh3Wîr rdcn at hlmak NFD NTAL NF MATON seur y aarp oe y e dl eigte ei r hm. vn Frn Dou ntatepouigpr de t b C I NTAL o ay cmethth rdcn at emso e ONFDE I y I OR I tepouigpr salrmiet makte cmet'O I NTAL' NF MATON,h rd cn at hlpo nnl r h Dou n ' NFDE I ' y y C o i fc pirodleigit a ops gpr .Alcpe o sc Dou ns n ay n t ae r t ei r to n poi at lois fuh cmetad n s o vn n y asatet c,xep.u r, moadm,r tepprmb digifr tn btc,xr tecrtsmmayme rnu o ohraee oyn nomai r a o ds nt a C FD NTALIF MATONprunt tiSLuae Poet e dr ei a d s ON IF I N OR I usato h. t ltd tt i Ore g e çp cv salemakda rq idb tip rgah hlb re seur yhs aar . e p 4 Whnvr dpsinivleadslsro CO I NTAL . eeea eoio novs icoue f NFDE I t I OR O teflwigpoeuesaleflwe; NF MATIN,h ol n rcdr hlb ol d o o ()Ath rqetfhpr w oeC NFDE I I OR TO idslsdte a teeusote at bs O I NTALNF MA IN s i oe,h y c rpr rhlpo nnlmakI O I NTAL'ahpg o terncitouiig eot salrmiet r t NFDE I 'ec ae fh tasr cn nn e y C p CO ; NTAI3TO I 7A.S e rqlthlà mae ntercr w eltr NFDE I UA RAATO I uhetsxalr d o h eod ' r r e h ee psil,uaypr ma ds ntpros fh tncits O IE I os ebtn at y ei ae otn oter sr a C NFD NTAL b y g i a p I OR INatrrncitnpoie tawrtnnt eote eint ni NF MATO f t sr i ,rvdd ht ie oi fh ds ai s e a po t c g o 3o l f1 poiette poig ats iitiy3 cl drasfrh dtot rvddoh ops prewtnhr (% a nadyaete a fh n i h t e t e e dpsfn eoio . t () t e egal pc ' pilt f cl sa sprta Nres ? dlsz . b A t ds ltg ats t , e' rrhln a e I tlc- e le h f i y e e h c e le a 1 i d n tn p t ncit eintda C NFDE I I OR INb te eint gpr r sr dsgae s O I NTAL NF MATO yh ds ai at a p g n y dr ga eoio ,n bn sc prostaaeyfo tenncn dnilotn ui dpsinad id uh otn sprtl rm h o-oG et pros n t i a i o te eoio t nci.' rpr rhlpo nnlmaka t O I NTAL' fh dpsinr srt' e eot salrmiet r sS NFDE I ' t a pI h e y C te oeadec pg o sc sprtlbudpros fh dpsinrncit h cvrn ah ae fuh eaa y on otn o te eoio t sr . e i t a p () hdse iao oa sprtybud eoio tnciseinld s c Te i mnln fl ea e on dpsinr srtds a a s i l al t a p ge CON I NTALI OR I adalotn ot ncitdsgar a FDE I NF MATON,n lpros fr sr g eintd s f a p CO I NTALI OR O salel tdtprosietidiprgah 6 NFDE I NF MATIN,hlb i e o esn dnie n aar s . mi f p , 7ad8hro. ,n eef () s cnio frlwi ayfr rm l e oa attpoi d A aodi oao n n omee p ye f pr o rv e tn l g o y d C NFDE ILI OR TO tte poigpre itiAcinte at O I NTA NF MA IN o h ops atsnhs t ,h pr n i o y otiigteifr t nsalraalnomainotie fo sc fr rmpoe bann h nomai hlt tlifr t band rm uh ome e lye o e o a C I NWALf OR f ufsn ut:)h ffr tnhsenof s ONFDE NF MAFON ne ad nf ftenomai abe rs s f o otie truhohr rpy nquhtnîJn 1 O J NTAL band hog tepoemensc htts oC NFDE I IP R TO 2t free l ig atar shth ifr tnint N O MA IN;)h om rmp y pr ge tat nomao so e on y e e i C NFD N ILIF R TO o3aorocmpt tui ii dc eta O IE TA N O MA IN;r) cutfo e njrdco ei sht e s tn d teifr t nint NFDE I I O TO h nom>i s oCO I NTAL NF RMA IN. o t Icrnw Lau7dnehotapnfi ncdc ioll.)d)e usoioh aoaet cRe2 a(tCr dt t h ( , ' o s lluePtfJIddonojoamenoltymJJtavp!lcE1t ShoztpzrtcJUartsorlokpttfanteSelaeJlwJne tldrjvgeonawdrteelSfmort rdneJl iav otJ r t t a Noply JaJ Iafmk ie d!1 pj e e y a I J rate o o 11i a wl ls avyI J moj f mp m z jumelsa aOFETL FRAI baps ptiu Craidit s NINIIOMTNy oogawht ottaend C D A N O npi r t r ge nyo . t 4o 1 f1 fsseigadotiigauigo amoinfrmp ud ntapoette of et l itekn n bann rl n t o i onmetht rtcsh cni ni r n o d a sau o te NFDE I mF MA O ,iacracwi Lci ue .d.n tts fh CO I NTAL OR TIN n codne t oaR l72 )I h ( acracwi Lclue72aad()aymoinfrmpud nomaeileintda codne t oaR l . )n c,n t oi onmetf tr dsgae s h ( o a r C I NVALIF MATO b'ntll g atsal' ararnmnnse cs ONFDE I N OR /N ta pr. pr hlt i r g etfr ut rM e y t la mt #y o teC NFDE I IF MATO sc tatemaeilhlnt e lcdite ul fh O I NTAL N OR IN uhhth tr salob pae nh p bi a c ' lf,tsasletnttfnodiaga unhc-ffe ibitdhlrueohigrsniptpt uoot l une aberd ei egt r o etf h e i n y mp nmel dr r tr t utgeso l o ei ne el ueth a o e ti oud nore.FomaeilheCoraret alwt b fldudrsa,sjtt bcoe ' C ut Eet ncC s Fl g miirt ePoeue, s o n tv t or' îcr i ae ii Ad nsai rcdrsStn,dolu7,l eiHaLcRl.a c n a e2î o 1 1IomnodtîtetnrstgtistrtclgtasOeIE*t1h Couq Dc esI elir icsiwïhgrnrelofesdidyggFldT1L r u trptort p( olctftl sneaCNfeNIte oi acd ortoheddoealn a rD A sn d t r l les s i t o NF 'ORMAFON aa nl e e i slleSe Jsa lrweoe wlacvr eaf e lleold o ec evlp-T e blb JJ. el z lpv l e ormg fxdoh us e f a, n eoe b r c l s hz l b cs cpinsalper nte oepg, t ttflwignte ae at hlapao h cvr aewi h ol n oi : o h o c FLE UND COUR S I D ER T EAL CONFDE ALI ORMAT ON I NTI NF I S J TTOP EC VEORDE UB EC ROT TI R T SENVE OP I NOTT BEOP NE NORI HI L ES O E D TS L E SDJP AY , ID. RFV AI , DNW NW : Z FD COPE OR E XD EXCE TBYC P OURTORDE ORAGR MEN OFT P I R EE T HE ARTES T eug'cp oaysc C NFD NTA I O MA INm sb peae ad hjde oy fn uh O IE ILNF R TO ute rprd n s jenemmnC futseae uiba nr . A -- t CSTCNIET LNOMT N ESOOF NI I RAI D AF O j #J. ZALDcesnadnsotnLisrhaiseodaneao 6NTAIomnTId1'pinJzsp(ptx'hnlkescads lNFORAM a 1aotl,ac?ipJrntrgegtn t u t ONbeypi rtr ool1 maendiod g o i c rk ION DF C ) a) ?ks / l r A/ $ 5o l î1 t s i ltd oet drn e oe n o et t hs t . h v y o h o liStpuae PrtcieOreadusdsllicnncinwi tiAcin Ntnsl oi hl hg a peeth dslsroayD cmetodpsintncit(rotnteefdsntd rvnte ic ue fn ou nqreoio r sr soprpshrolei ae o t a p i g ' tONFI ETLmFORMATIN (bipf hdiadhiran CNINTI LNOMT Nlyh a woegtt n mt OF NI IFRAI ) e r sne ef i D A O y o o .C DE A O î o(ta epy oshegtgayo(t r) n mle fu di- i pt r) 2o y oe c sn n r, 3o a , aynnatwh atoe sc ffr t no hdpefu ko eg otesef n opr o uhrd uhnomaf ra rvos nwf e lh pcf y o d k l s ns ,sp r a-wox. e n s-k xzoa o u AcesoCO I NTALWF cst NFDE I ORMATO salersie tteolwig IN hlb etc doh fl n rt o 1 irn pss eo: ()Ousecuslfeodfr pr ade lyeosc atnywh aewokn a ti oneorcr oa at n mpoes fuh tres o r rig d y o o tiliain n hsigt . t o () orpr ne ic d gt orpirprreggdipoed g i iet t b C utes nlnl i sngahceotsnae n rcei sn dn lo o , un e e n c a t jea tnotaadotaots co, c dn dpsi r otsn t i h r ri frrln/rrlfh A tni i ig eoio e rradh r e p ao i i i i nu tn p e e t nciesadvdorpes r sr r,n iegahr. a b ( A tosades sr ii t ad eos tpi ko l go c uhr drse ,epe s n pr nwi rrnwe e f ) , e c n, s h o d C f NTALWF MATO wh hv nteevdsc ftr tnivoain ONFDE T OR fN o ae orcie u:nbmai n if o o t t-n uz dzli o e/r gvmct zay 'l elat r teate n. ? el lly l ()needm epz ocnut tJtodo sst ao es feodwb ae d ldpne o esroslns'a e laslh tr y orcz. o r xt a ei i e tn nt o adhv nt rvos bt rti do rvd sri sopre itiAcin onw n ae epeiul en ea e tpoie evc t atsnhs t y n e i o ohrhnicnetnwi tiAcinadwh areiwrigtb budb te tcta n onci v t hs t , n o ge n in o e on y h o h o t tr o tiOre.Nosc eprocnutnma b gvnacst ems fhs dr uh x etro sl t y e it ceso a C I NTALI OR TO ut te odt n sto' iPrgah8aeme. ONFDE I NF MA IN nih cniosefttn aarp r t l i t l ()An ohresnsds ntdb OreoteC utatroieta1ats een e y teprot ei ae y drfh or f nt o lprehri. ) g ,e c i ( A y t resnsdsnt jilb te ats 9 n oh pr l ei adony yh pre. e o) ge t i 6o 1 f1 NoC I NTALI OR TO o a ops gpr ma b dslsdt ONFDE I NF MA IN fn p oi at y e i oe o n y c aypr n nePrgah 7 )r( otiOdrni ah fh flwi peodi ss n es udr aarps( o 7f fhs reutec oteol n rcnio i o d ) l o g tn me: t ()Tepooe pro sale rvddwi aoyotiOre. a h rpsd esnhlb poie t cp fhs dr h () h pooe pro saleavsdtah/ eibud ytiOre. bTe rpsd esnhlb di htes s on b hs dr e h ( ne rps pr nhf f a ou etnh f mOE TI ttfOdrf c pooe es saf g dcm nfteo t XHBTA oh re. f ) d o sn r s te esntwlc a atwf e tdsf e ON I NXALIF MAFONo a h pro o jà pr s so i o C FDE X N OR I fn f y h cs oisgltlaeactyE HBT m sy s nd a e o at re tb d poi fz s l ?nt X IIA utel e Y,pt n tlidc i n ay g i g s lz n e sc et 'n Jc pr nY'i ig X II A,gc ad rii:oavet uhpi, dvl es , s n E HBT ar n per' t di L ta l o gn y m -u le s s ) I t I l ! prfzl fl ol alz L oe b $JSluaelrtajeOdzz It' eswl p le bl l o mps. y ls l l zPoe v zeal J' e l go d 3 p t . d IJ J oitn cpwhuoitn bgito l ishba s la o my t c l i o go . CALNET CNIETA DS NTOS HLEGSO OF NIL EI AIN D G 9 Tecpyptffmt diadOFET L . hret aay ioanegtCNI NI eib ronr i sne D A o iIFR AINbaopsgayhlobcsu aa'rmnbtrei NOM TO ynponpts lteote sngee yhein i r an nrd ae t ecvg $pthtcio aoinacfeittpdcgayadhlopaaa ay ashnr tns fto dnaoh runpr, s ltets rt u fm i i c n tl e o i t n anore (wirf:einptsgtclnenshegtn aeotrei ayrhthlgayu diao. v h cvg r'i o at c sni I j 1 ltenoa dpeirpttppeocrtsfe û nevt n iuwheeth rryrrceot . h e fyst t scoeoi oens h t 1 jegaooCNIETA IFR AINtptshltmt roehdpt dsni fOF NILNOM TO,eais lt ptelt iu i tn D h r aae o sv es t e 'b ngttn Isc ngtt n fi etepr ma mo eo a apor todr ao a ty eoii . fuh eoii sal ihr at y v fr n prpie re.Te . ao , y h 'ifr t nsaketae a C NFDE ILI O TO ut ted nomao hlb r t ed I A NF IN ni h l tihrbinepeswrte aseO ntbNTe teprRMAbyodeoft iptield s eroe u ssv, ' te ya xrs i n g e ewen h ats r r r h e t r me t io e i ll Nopatsalb olgtdtcalng teporeyo crener Cu. ot ' . r ht e biae o hl eh rpi r orc s y e t et trysdeinaino ifr to a CONFI NTILI ORMATIN sfetr otoe hh . at s t fnoma n s p ' g o i DE A NF O . ad firt o o l , n aaueod s 7o l f1 salopeld ausq ethlneosc ds nt n T e udno pof trseto hlnt rcue sbeun cal g t uh ei ai . h bre f ro wi epct e g o h teporto cr cns oteds nt no ifr tna CO I NTAL h rpiy r or tes fh ei ai fnomai s NFDE I e e g o o I ORMA O salet pnte eint gpr ,ecptatebre o poigte NF TIN hlrsuo h ds ai at xethth udn f rvn h g n y ecpin stotiPrg&h1 salet nte atasdn sc ecpimxet sefr n aar 2 hlrso h pr seig uh xet q o h y o DAC Z T 9NS9#NONXDNFI I T ARA ;WNDAII U VY l. Af Dt fetgdg ff(fcietrott deefhaig 2 l wtnns ret ilrl r ogrol tttyer a y r Mfo as g fs n n C I NFAL N efnt y e efrd o o k ONFD6 I JFORMAHONdsgainma b dcae nnofetfntro -ndnatdher c l f a cfe ,osbetohstua d rt te re b te or uomtnfpttt ee n p t cv ) , t tujcttiSi le Poe i Odr yh Cut pn oooaayoh xn i r, e tt 'hth moigpr poet te uf stfcinhtuhDou n late vn at rvsoh Corsaiat tasc cmet y s o t sreoin odpsi t o . jasisoprntrtoa: tnrt roiseoctn r cp( t hel ni o l ( io aowi at t efilu wsvib tt pbc a nr tn hht ei odcse aaaaloh ul; ) fm i c h m so r l e e i ()iomainwhc aedslsrta ops g atitiAcinbcme b n r t ih hri oveon poi pr nhs t eo s f o c n y o aal ltte ul truhn at ralrtatyoo bhloteeev g vibeoh p bi hog o co fi eo cb r n eaf fh rcii a c u n ' mz ,nldn te esn Jrsi iprgaâ7 t LctLg: prostzlt n aarp , y l ll/' d ()nomao wl h soh r e f pr (c dn te esn f nldf c f r tn l attee fn ayf l fgf pr sd t e n f f f c cv g t n u l o t f x pr r h hr gw ss m trf rt r od( aed ko noh r e i aa a 7 e o aaa at owie e r i lay nw ttee in gp e e tn c ) r cv g pr fo sucsht w dn o lainocnletlyttepouigpr,i at rm ore tao e o bi t fot nii oh rdcn at () y go d at yi idpnet dvlpdb teee igpr .(iotndrmte rdc g at neednl ee e yh rcin at i)b ie f h poui pr y o v yi a o n y wiotaig ends nt aC NFD N ILIF R TO ( beto t uhvn be ei a d s O IE TA N O MA IN s jct h ge u prgah2ad1 hr fo()ee e aedsluenhs co f mahr aarps n 3 e o) ri r id fri o ritiA tnr ti e , v cv t cs i o d pr hvn ter htmaesc dslsr;r at aig h i to k uh ic ueo y g o t ( Jbmjzbl n1llsot.ohnv. czf3pi)t egovzlgJw. : r raol J oar eeeo lr ie olt l , mlz eon a )l ilas a r, r s ie s f t . go j .j g S S NTDE I ATI UB EOUE SGN ON 1. Ia atpoue ayDou no poie aydp sinet n cnann 3 f pr rdcs n cmetr rvds n eoio tsmoy otiig y t i Efr t ntaide C NFDE ILI OR TO wiot rigsc ifr t n nomai htt ems O I NTA NF MA IN t umakn uhnomai o h o a t ONFDE IL,1e rdcn opoiigpr salrmpluo dsoeyo sc s' I NTA 'h pouig r rvdn at hlpo t pn i vr fuh C ' y y c dslsrifr teeevn pr iwrig U o rciigsc nteterciigpr i ouenom h rciig at n in. pn ee n uh oi , h eevn at c y t v c y sa)rate omai. a CO E J J O h)t th lfr tn s NHD NTAL NF RMATO IIJh pre o+eazehf e o JN JI le zl. l .g' fa IJ ls r e sc ffr t nne ntetae a C I I I CR IN.o ut de ut uhnomaf ed o è r td s ONFI AL NF MATO r ni lCor o e MNT l rlshtuhifr t nint O IE I mF RMATON.T teetntasc uetasc nomai s o C NFD NTAL O o I oh xethtuh D cmetreoio tncitoproshrol rdslsdtprosteta ou nodpsinr sr (rotnteetwee i oe o esnohrhn t a p i c pros ecie iprgah7hro,teeevn pr sal k raoalefrso esn dsr dn aarp eef h rciig at hlmaeesnbe f tt b y o rteetenomain rmplf msc pros n taodayfredsl ueosc er v h ifr t po t r uh esn adc vi n ut ri o rt uù i o yo h cs #r0S eSn. P WL GEDJTORMATOA RI E A F fT 1. la at uitninl dslssoa ops g atifr tntate 4 f pr nnet al i oe t n poi pr nomai hth y o y c n y o 'pouigpr blvsob piigdo ohr s i n fo dsoeyte rddn rdcn at ei e t t r l e r tewi mmuerm i vr,h pou g y e ve e c I jayhlr pypnioe oscdcsrsavehrei pr iwign prsapmtuodcvr fuhilueodit ein ayn ri ad t lo l s y so s e cvg t t n ie ette fmtneerdTeeinptslershnraoa a rush t io aobrue.hrei ayhltnu io tnn I q tah nr i tn cvg r aru c fm i d l toî tuowt. t (0cl drasfrb oret5 o()scvrb leee ig cpshyf îi e 1)ae ady af foals1 fadsoe y) rcir ee h n n n e s me y ) v lreldcsetWtcLigawrtatqetrmtep#uigpry Byrtmig l I t feioro( eev I y h s u, m n i eusf h r cn a . ea a t e / t tc ifr t nttepoufgpr ,tercffgprysafowav î rgtoczfne s h nomaf o h rdcn at h eevn at hlnt fet fht f f g u o y s ae . ' ymoi tte or te rdc g at' s ro o sc pil b tn oh C uth pou i pr s s t n fuh r i o , n y a ei v $ . eer mny goi ui. m t 9o 1 f1 P TLTI I OBLGATI OS -I GATON I ONS (- Wfitiy(0ctnady atrhcmpeinoteIiainadal 5 tnfr 3)aedrast teo l o fh igt n l . h lt r e t t o apastepre saleuno dso al cmetaddpsinrncpsopros pel h atshlrtr r et y lDou nsn eoio t si (rotn , i r t a rt i teemmakdSO I NTA 'adaloisasrcsetat,xepwadsmmais hrc re t NFDE IL'n lcpe, btat. xrcsecrt n u re C . ogc D c nn ad eoi nr srt(rotnte o ,ecptaïffonefr fuh uf et f dpsf tncfsoproslr t xeïhtr cuslo a sl t a p o i le ) a ec pr ma rtioe oyoa1uhdcmet,a wels o i o Dou nsn ah at y e n n cp flsc ou ns s lacpe f cmetad y a s dpsintncit(rotnteefdsntdaC NFDE I mF M eoio r sr soproshrolei ae s O I NTM OR t a p i g A IN(n TO ad asat etcse r adsmmais fthD cmedaddtuiettn bt cs xr t, vef n u r o :c eu n n ex tzt r , a m, e l i asr t(r cLse p proshro)no oa dio ones ok g l . otnteet icr re n cuslw ri ie i ) pt t ' n s OT R HE l. N tigitiSiua dPeet'Odrhlpeld ajpr f seig 6 ohn ah: t lt rt ie re:alrc/e n,at r ekn p e ev y= adotiigb moint teC utadtnlrtcin hrsetoh cniet kyo n bann .y t o h or dioapoet wh epctte of nii o o d at r , i nncnsetlyoDou nsreoio tncit(rotn tetf,o rlfrmti o-ot nii f cmetodpsinr sr soproshro) rei fo hs d at t a p i e Sluae PoeteO dy l rsezoprclr cmetoöpsi tn ît(r t lt rlci rewî epct atuaDon n zeoîo r xz so p d v h î s tn a p . proshro ds nt aC NFD N ILIF R TO hr ne. otnte t ti a d s O IE TA N O MA IN ee dr i el g e u 1. Nohn itiSiuae Poet eOre,adn C NFDE I 7 tignhs t ltd rtci dr n o O I NTAL p v I O MATO ds ntn Kn peetonefo avsn terepcie lnsnay NF R JN ei ai , hl rvncuslrm di g hîrset ci ti n g o l i v e wa rftgttiAcinpo fe tacuslos oepes dslst f cfn y eai ohs t , rvddhtonede ntxrsl l oeot f t n o y c s e ay n ifr tnds ntdb teohrata C NFDE I I OR TO . nomai ei ae yh tepr s O I NTAL NF MA IN o g y 1o1 0fl NOW T E F E teprehrb siua ,ge,n rqethths utne H RE OR ,h ats eey t learead eustatiCoretr i p t a odreur gtate rcdrsefr aoesa b aotdfrh poet no te n rerqin hlh poeue stot bv hl e dpe ote rtci fh i h l o gre' getrC I NTALI O MATO atgf pci ONFDE I NF R IN. i v v E : /'ee P O zk y 'Jrmy . ce s / B ://o ahnM. -cfsv y sJnta Ge hnk ' f See M.ae(BO 523) tvn BurB # 451 JrmyPOce (B #459 ee . zkB O 670) LwrneR.oisB 621) a ec Rbn (BO# 360 JntaM. l isy( O 668) oahn Gehnk BB # 522 c P X RR EI ROS AUE OS XP On ltrainl l e enent aPa o c B so, 0 10 otnMA 2 1 YNN GAN, NDE O F DOW, I E HE RS N,ARA GA E &D E LLP RR U UNN R, ... 5 C mbig Prwa 5 a r e ak y d C mbig, t 12 a r eMA ) d d 2 Tl m e (l)2-6 e d n;67569, e Fci l:(1)2-89 as e 675699 mi sae@pokuro bur rsae.m c izk pokuno o et rsaeçf c W u GHok s u,lfrhci pni ) . pi Gjl po aveedn n l c g fN eCmtle r hc f pni ) . ef ftr + o a vc ed g ee e n MotC oeL o a v e edg n oprn hc i pnij e r c n Jsu H. l rpo ve ed g oha Wa eLrMc i pni t k c n Tlpoe (1)5-60 eehn:674219 Fci l:(1) 5-66 as e 674216 mi lr ofs ,fea.o ar bntfl gn m pr @ n c i . l ik@fm zncm o g c n v i ea. n eh s r o Jf FH rfkQ hc f) om . onc mo a vc e Ma aeA.suntto aWc) r r EgeeL hc e gt w FNNE N, NDE S N,AR OW, I GA HE R O F AB RT NNE LLP OR C HE R O & S C IF L P GAR E T&DU R, ... RIK, R mGT N UT LF E L 9 1 wYokAvne W, 0 Ne r eu N, 10 Mas Rol 0û yb a . ' Wahntn D 20 1 sigo, C 00 MelPr, A 90 51 l no akC 42-05 Tl hn:606470 e poe (5) 1-40 e Tlpoe (0) 0-00 eehn:224840 FcLL:(9)t-40 as l 22 4 49 me 4 PcL l:(5) 1-41 's e :ê6470 a mL DA D: ue 420 TE Jn 2 ,0 5 D nI D yel o aNi pnCg EL P oa abl+rhOv e ednWF L l HERI c cS i j d ORRCK, UNGT 2 UT L 4Pr PaaSi 10 ak lz,ut 60 e I ieCA 96425 r n. 2 1-58 v Tf hn:(4)6270 ee oe 995760 p Fci l:(4)6-70 as e 995761 mi ORD ER I I S ORDE D. TS O RM t iau p i14 ot : ? < e t i A/Do.sP./ook / uga Wo,c / / &ll ,l z lnrb f oal o e o UNIE S A SDS RC C TJDG T D T W IT IT OUR U E lo 1 lf l E BTA XHI I Lwec RR bn(B 621) a r e .oisB G 360 n G ro PK t(B # 600 odn .azB O 218) Jnta M. l i k (B 668) -. n l . a po (B # 315 oa n Gehn yB Y 522. . Oai K H m tnB O 649) h cs - e . FNN GAN, ND RS N F M BOW, HOL AND& K GH S L I E HE E O g A L NI T L P GAR E T&DU KLLP RT NNE ... 1 S.a s vne 0 tJmeA eu 5 C mbig Prwa 5 a r e ak y d e B s nMA0 16 ot , 2 1 o Cmbi eMA 012 a rg, 24 d Tl hn:675320 epoe(1)2-70 e Tl hn:674210 epoe (1)5-60 e Fci l (1)2-80 as e 675365 mi: Fcii:(1)5-66 as l 674216 me Jl FH mi frhc ij o . o c po a ve m k c R brPH w çrhc ij oet. a kpo a v e c H L E E R NL P E L R H MA L Ma aeA.sunt r hci) r r Eqee( o a v e gt p c FNNE HE R ON,ARA OW, I GAN, NDE S F B G F &DUN R, ... ARR , W NE LLP 9 l wYokAvneN. 0 Ne r eu W. Wahn tnDC 20 1 sigo , 00 Tl hn:224840 epoe (0)0-00 e Foii:(0)0-40 as l 224840 me AT OR YSF P MN IFA T NE OR L TF ND C E CL M DE E OUNT R AI F NDANT S 25Midee R a 7 dlfl od d MelPr C 905 no al A 42 q Tl hn:603470 e poe (5)2-00 e Fcii:603461 as l (5)2-06 me A T NE ORDE E NTSA T OR YSF F NDA ND C T R L PU T S OUN E C AN L TF I T U TE S TE DS RI COURT N HE NI D TA S IT CT F T DITR CTOFMAS AC ET OR HE S I S HUS TS CO E UL C NN CT L , Pani, litf f CVI ACTO NO.:4c-12 I L IN 1 -vl93 0 (P D W) V. MMt Z KE B R E DOS RN, K UC R E G, DUAR AVE I D T MO K VT , N R F MC O L M, USm S O IZA D E C L U C IT H RH SadTIF E OOL HRSOP E UGHE,n IEAC B l , NC. MAR Z KE B R ad K UC R E G,n T F E OOK, , HE AC B mC. Deedns fnat. C utrli ns oneca t, ma V . CO C UL C, NNE T L 'T NY- . C l edfnat. omtreedn, ad n C RO WI E ST E AME N NKL VOS ,R R WI L VOS ,n DIYANA NDRA NK E Sad V RE , AdioaC utreedns dt nl onedfnat. i AGRE ME TOABI BYS P AT P CTVEORDE E NT DE TIUL ED ROTE I R S A EOF TT CO W OF UN 1 , .en dls onstta: big uy w r,teht a Myadess drsi 2 Vy rsne lyrs . peetmpoei -- . . My retcuao ojb ecpi i pe nocptn ro dsi o s s i rtn . 4 1ma izno . n cte f i . I ae enpoie a oyote tua dPoet e rergrig hv be rvdd cp fh Si lt rt i Odrea n p e cv d C N DE TA ml t To po cv Odritsaei eb Jde og s. O F N TL rl fNtrtte re nl cssnd yug Dul P c ei ) l g i a Wodokote idSaeDirt orfrh Di tf sahst. olc fh Unt tt si C utote s oMascues e s tc dc t I ae aeulra adudrt dh poios fh Poet e re. hv crfl ed a nesn te rvs n ote rtci Odr y a i v I lcmpywi a ote rvs n ote rsci Odr wi o l t l fh poii s fh Poete re. l hl o v 8 I lhlicn dnen ntilstayn ntuhre udrh . wi odn of ec ad odsoeo noe oatoi d nete l c z Poet e drn dcmcto ohr trlcna igC I NHA, OR TO rtcv Oreay ou nsr temaeis otin ONFDE IWF MA IN, i a n a we mayasat eecsecrt mdsmmni teefotiigC NFD NTA s l sn btcs x at xtps z l rshro cna n O IE IL l , , , l e n I OR IN,rprd yodslsdome NF MATO peae b ri oe t . c 9' I lrtrtct efrhpr b whmImdsntie lydo . wi ennoomsloteat y o a ei ae mpoe,r l y g ' rtie alo l nsr tema rlimypsesn otiigC NFD NHA. ea d ldometo ohr tisn oqsi cnnnn O IE I n ea o : ' . w-,t1oé . . < .j .: .t IF R TO awe aa1bt c,xmcsecrt adsmmai teefadcpe N O MA IN,s l s1asr t et t xe s n l rshro,n oi l as , p, l e s teef hro 1. Ieeysb tohjrdco otiCutoteupsoefre not 0 hrb umitteuiiin fhs orfrh proe fnocmetfh st e Woela01 it sa wtwt' t snet n (w (trlp ttx *:nl cx,so û,l Mdç gsûne l G. i û ck l l G Ietyt epnl oprrtateoeon it adorc crf mdrcat feuyhthfrgigsmen cr t i y j e. E eue o xct n d . Sga inHe

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.


Why Is My Information Online?