Robison v. Atkinson et al

Filing 2

REPORT AND RECOMMENDATIONS re 1 Petition for Writ of Habeas Corpus filed by Stephen Jeff Robison. Objections to R&R due by 12/15/2008. Signed by Honorable James R. Marschewski on November 26, 2008. (Attachments: # 1 Exhibit "A" docket sheet CR-97-572, # 2 Exhibit "B" docket sheet CR-08-168)(lw)

Download PDF
A to .Session - Shortout websessa l0A9602.co.scbastian.ar.us] IS U E e r :Ecv'rbhq Syster]]i S10A9607.cs,*ebfi ftis,or,Hr P a g e1 of 1 i$efles Access Web for L!125/OB POC\TT EflEEI cF INQUIRY l J . r .0 0 i i i i DY C}j]E AE1 I'Ii$d]gf Prrlrt 5250 OSFINSEE: F'MEO3 F G t ' t r CCI?I7 C4r\fl!urcrisfls$lons ,'lOLLCIiAllOll Ol IfliRl'Ei{ IN Tlllll IlitsT trEtiFlL] {5-l1r- il i, r:r,i5F'A" F E . r . o N)t t l n 1 o N lti F.lcrilliilii:4)li lf ,r filirliArrM (:r,aiir "D" tili:t,iNy) ili-i:l-lllll, T r r d i t i o n a lview S w l t c hthls sesslon trddltlonEl to vlew. Atlir*.$esEiqnF W o r k wlth your activPsesslqns. f i o n f l f l r r e d scsslorl$ W o r kwlth yourconflgured sesst0ns, I f y fitgtre5 W o r k wlth your macros. 5 ? 5 0 lFef llrLtrfn#:hrlLlr V l e whel0 for uslngthe 5250 user lnte|face. 5250-A 5.*t"o.o5-191,Sr272('1 t Efh',)u;f 180:206/webaccesViWASZ50 1 h t t n : / /2.146.208. 1 lv25/200& A to Session - Shortout websessa 1049602.co.sebastian,ar.us] IS U E e r :4cr{ehinq Sv:itEm:51 P a g e of I I i S e r i e sAcc6ssfor Web l1/?5/08 1Illl:?S DATE NI'PIATI\.E Prlnr 5250 Csnflgured sessloni DOCfiljI qTEFT }RRNAII\'E INIIUIEY caf,n +r cl{ !7-oLrtl: l\ f L cc:[717 rllT0a ' l l.L !B r r i : ( i A r r ) r i J q i:nNtItit,,[1tr !{il:]l{ut:i!;N,J,ATInt:!_ !EU- att!:li tri (.rJfi-rrflNTLy ScIEtltlt,iI) O!. loi wnnr{ oF..t-4-911 liji 9il 0 f 0 r J r r; i i : r i L r J r i J 0 { J L t 0 , 1 c 1 l 0nnn]1' Lt[.iftIu,\i1'tt !tn i:s"ilitnn ]to!I{r 1(r Hfi ri rlrtr-iNItituLj }r,,tJJH!:r,:.A:rit) ON irilDi:Il I'lr xpr.rlAt iri lil:RUll!: []rlll!]ll t:iti i 0._rrlrl 0n0ili,jlli"0 tr:jrarn nrr.,0i tri!'Y oF t,ETTFiiL'Jx) )f.\ tnl4;LtLlitx,lttT,i_^rir)---ALt0l,!Ilrri Mn'!I|1\:f t t{rtxA N ! I l , E U l.i/r: i,rr R ( , i i i.J::il rjL j iJ !0i::\1 r,r'0.rr/ ilrj(lrtl iJ I t i l 'ri ,,10I LOi{ EOt t:lul.ilrrltilL llr( 0t LriLitll!:lt, .--litlt\]ti tAiirlt{/ltriN [,I]!!itr$ l l l i l l s l4oT ro!! fi,ll l{trl rNvAltcf: o t D u r l FrtR (tNl lil:;ANilit {i\to lilji D 1}: l,:tvtltl o l t l r i : : { riRAi'JrrNc _r:.l i:!i|lfl I lrl,l (n ,l0lrNtiti, Il4!l tittl.t)ii,\Nlr A i . L o l i 0 u ia lUBg'lI!'i!f!: ^::i !--*IT't of lilltoAu !lr{ ,ijf 'ijrr i)L;rliri' |0rrdrt ! i)J::l 0rlfLjl lil n n a f i J i j : d L ' ! j r r i j l r t r t r )r , l ii1;:tlil.riti llrt}Jt j Y t i l { i 'ln 5tfivt: I:\ua]R |ndq |tilioti^ ctto!::!1 A:tvt:itlr| Pru99 ANTIIn-EORIIA$jI irll:!,t5 Nlott Io !{itt view .l.radltlr)ndl S w l t c hthis 5e55lon tradltlonalvlew. to A J t i v 4sFEigts. W o f t with your acflvescssions. t'lp.DllrlJ sessiPns red W 0 r kwithyourconft0ured seEsions, W . lercrqs w q r k wlth your macros. 5i5-(l-.t!*$J:irlt*rl *R help V l e whelp for uslngthe 5150user interfEce, IEi{ lssrles 5250-A Servlcs 5.4,O,O5-191.Sr2?l0l h t t p : / / 1146.208. 2. 6/wehaccesViWA5250 I 80:201 rU25t2008 A to ,Session - Shortcut websessa l0A9602.co.scbastian,ar.usl l"S P a g eI of I i S e r i e sAccessfor Web r1/25/04 11:?l: 30 DATE rr.ARFnTrlIE L J t * r ;* t w e h l n q S y s t e m :S r @ r q ' r r ccrtl,T FMIO4 Frint 5250 Conflqured sesslons DOCTST gHSET NFAF+TTTIE INQSIR! C A E t t r'R 91 00'-r,_! .\ I I Iitij/iH LiiJlN L.ri 1)u li l ? i rI l r l l RtrILl,i{) lll4ll t(rlit,!" 'Jiitiit 00it0it r)tif0 llo:l(:il lQ llculislj:: ilEl:]{llla: riliit ljl-i.91 ! : J t . 0 - H C N D E ! ' : i M t J ll i t i J ! r l I L Jllll. lJt -nr:i\irif ii ni4l0 onircl,, rliririlrj i1ll10i1 rcoitll l l t N l y r T a r P l ^fPr,jFl|AJlr:E tu!.rtF.t! ,rui,l:jE J Jij,t tj, Haurt!{D .j:lE!.FE,;uutiI -i1J A Y CONIIIIIIANL:I---ilAarr I I tr ll0iJ0a Lr0Lrc0ici0 0r)l,rl0 cir0t n corJRT,ll liot.tL:! Til i:{)LtNtiflt, cAlit ilET loR !r!!t'- Lr( 1!-t;t-jl8 Al '.rtitl F_ , jl ll rl (l ijC,:jllr) 0fi,fi) 0i!t c ll Nrjl;rjLJ ( } i O n r $ l l l , r S C I i I I D U l I L I lJ { . r l 1 R | I t i I F i L i i E C I t l N i t r i i i I - ! U - t t . Nir'r' {!; i i iltrui Dtl1('Bt t\t !'iL ltlui(:! t-:ll-t1l] h,I' 1ii{i0 A.!t. liolilii'"r"r r l 0 f l l / j N i r fi C i l i t i " J i \ / : ( r i J i r r J I r h : f llPIr:,tfiij ifIT:I Allll sTI:ill{llN lhll]R i}rtr.a,{ll: It}r;it !ot1- LL\tit;ftjN t\rll!l t i : N i l E l l i !'L!,1 O! !n:]rli'lH:lr Ii:) CIlinfi!il rlt lilrl-.!lllrlfl{,1{ Ai MtrRitLtr ttlt.ril r r E E n : l E . all-n.gli il Itl:,rrtr! Alj} FnLnlj TN i1)tiltEtiiI ri r)1, rrei:tBtT, (nAti tr I"SLin;Y. tii!F t:l |'r1]., CRl14:lNIr! lilltl Flltlillf:lr. :a)ill1T I{l1illlOt,Dli :!Ftll+li l1l l{)l,l . I t $ d i t j o n avjew l S w l b c h sesslqn tradltlonlview. thls to AiIIY.e SecsidnE W o r kwtth your actlveseEstons, rqnfisu.r.fld Eril0r-s W o r kwlth your c,hflguredsesslons, I J Ynracrqg w q r k wrth your macros. S ; 8 0 u5er htqtllfric hcto V l e whelp for ustn0the S2S0user Interface, IElr rs+rirr+ 5250-A Sarvicc 5.4,0.0s-t91,srtlt02 h t t p : / /2.146.208, l I B0:20 I d/webaccess/iWA5250 tr/25t2008 A Session - Shortcrtto webscssa l0A9602.co.sebirstian.ar.usl [S P a g c I of 1 i S e r i e sAdce$s Web for 11/r5l0S 1 1 t ? 7r $ t L i r c r : sclyeblnq 9ysrenr SlOA$|S02.co,*ebFstlenrBr.ue TtsQUTRY DOCISIT I'BEET }*RRAT*VF d i t $ E d: aLt !17 iilj!1! I. f ! P H r CC:i:411 FM]04 52SO Conflqured sesslons PAT}: 11l,4N.l At{li Fn 6 YItF..[Llli]!il lli{ll rDr i t lltNl,u cF tl_rt 1i yi:aRs rlN itiNtITTOtJll Oi GnOn FIr-flr'.vToF, {0!rFx (:i)!T O! lIji0 ltlsEs$:t1,. tEI+N! /1l.ru rtI:j'r.itiD U! ,lt\if TIMU, DE! j0:iEi,.rt Jl);t rly!i rN rr:11: tillLH tiu!1! :jfidvr.,ulEil .lo l$:,11,1j{uE I{ITIi llltji-{ll}lEIiT/l.jou:rJ!luJ.lrr{i f$il f \ ] R llli tralii FIR itl A T t g A l r T a M O N I : r ! t , V r r : i r M ^ p r t l r l c l i t u r l J A l f , R ( ) v l i i r lD I i l i o E M o N . L:H-11-794 l\UE cil.9.J ,'!lt :0 BE W/Dr\AqN 'lfilrll! AII]J L:oNI]IrIaNil alF 'llJJll lluiilENDtj.r TEr,{JIl Il$,J A t t i y vlnr,l'Iji:i)N {)r' lHrii O ! SINTfiNCU l,!AY LlEeUl,: lN A R!;v+q/\ I{,N ^lllJ//l'|l{ Fl::l:llHii OF CONi,'l"1ll'1 if lt!lt|l l'.11l:1:l l t:.r t;ii !lt cot'RT 0 t r t . ril 0 0 i : r r i i r t J t l l . rr l f J l n i :t l L l i li(r'J(,1) 0{iini ! l i i R t l l l LNtr {lO;I-DITi Oti$ Ol SUil'llIl'iiD liliN -iNCti ! I - E A $TA!EUU'-i 0 n ! 0 1 ! r j : l : i I 0 t j L ,t l J irllnGMENr ii55N n r i P n l il r A f : R r l F { ) s x ll0l'{r i l r j r r l ir i f L ! r r ' / l l i ' i ) i l l l i r n f n C f n n a r l l a r l - 1 0 1 10 0 1 0 1 ) F&EaiS ENIEF-Fr)RIIARD ilw-fl1 Lrad..lilp,lvlFw rnI vlew. S w l t c h sesslon tredltlanal thls ta A q t i v e se5sjong Work wlthyaurrctivesessions, q q f f i s u . r e.rFFiierE l w o r kwlthyourconflgured sesslons. Hy Ltcros Work wlthyaurrnacrqs. lrelp fiI50.u.r'rJ. Lriterf,nre v l e whelD uslng 5?50userInterfa,:e. for the 5250.A s,4.o.05"1$r,SI27?01 h t t u : / /2.146.208. 1 I 80:206/webaccess/iWAs250 I 11,45/2008 gession - Shortcut websessa 1049602.oo.sebastian.ar.rrsl B to IS t l s a t : Ecwebinq System: Sldag60?.co.sebastian,ar,us P a g eI of 1 iSeries Accessfor Web H L r | 24/ OE I0 i43;32 bAAE NA.RRAEIIII D O C I t E t SEEEF NARF'ATXVI] THQUIRY CASE S: flli 9"7-00.5'i2 A lr" I FGM: CCr2X? Ft'110 4 n0?50 s u H F o l r A llttjilri:tJ ; t IT]AYITEBARNIIL J] I-! T IJPI] r L]ARREIL CII-A[;HI]I.IJ I3 li'$PI) * (;.IJL]LtGfi iI,AWIJONl" FSI1IJ * DONNIB Wi\l{d t lisft) r r u tY 2 , 2008 t 2 : 00 F, i,l, 00000 00u00 00000 0000{l TcfjM:iifodft u0t2t 00sd u fi0[r0 u{]c00 0{)000 tt00i Ir: M5-.JiH L , ! l lr.1jrdN To nEvoI{E ANU/ H Hllot{ cArJSE B E I TIJ ill\i{lr,Nr. Ttjst:ED,1}I-0110.:l f, $ 5 , 0 0 0 SICNAfUI+I Li Nn r ? l l 9 I O t t l tl ,{ l ( f0nt0 (10/]t rJIuLr0 00it00 ;NEOFMATIflN FIL:lDl r)rnncr P ! P , nF,r'rtN7I0t{ SirDtl Ir'tlUitvFlllIiftHhir 7 ; l : 1 t 1r0rJlrJ ; \ R F A I L I N I ' E N T : p t J c l , r : ( : I I E F E N D E RA I ' i J I l i / r , r ^ r v F S B { ) N Dl i ? 5 0 r 0 0 F2=BACISIA-RD F!{FI8S !ii{IER*E$RIILRD uL l 0 r ' l 0 0 a a l c c i l l u 0 0 0 t 1 n 0 ARRqlcltMENT,/N 1 GiJTI,Ty F6=NEX1I CASE }IU!ER F?=IlXfT l$l'4 i$eries SErvlc6 5.4.O.O5-191.5rt72d2 http:l/ 12.1 46.208,80120d/webaccess/iWA5250 I | r1t24/2008 R to $ession - Shortcut websessa l0A9602.co.sebastian.ar,us] [S gystF:m: 51OA9602.cq,$ebastiaF.ar,qs P a g ei of i i$eriesAccessfor Web l J E c r :Ecwbldq L a / 2 A /0 A 1 0: 4 5 :1 3 DABE NARRAEIVE DOCKET SIIEET N.II}{BAAIIIE TNQUIRY cAsE #: cR 9l-tlolj/2 A !. I P O M i CCrzt 7 EA{Eo rl F E T I T I O I { TO EEVOI(Ij AND/OR l{:{ow r:A li lil S T J ] | I C H A R R A N TI S E I J E D + 2 O O U - 1 { I : ] W i i 5 u 0 0 i r l r ; N A i r t , R r i iB s N f i) 1 l ' 7{)il 00.i1rl u u N c l l wAl{B.t[N.r Ri;l l,ttN D E | T A R R E S T E T ]O T - 2 6 - O I ] 0 0 0 r 0 n i l c n 0 0 f i i l 0 t ) 0 0 0 00 Tl(lMsl0cfi r7l0| 00660 rj ? , 1 9 { 1 80 d 7 0 0 u 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 O N O O f i KSTCYR I'l,EA/Wl{]Vll}t O!' t \ ] R M A I , ARfulTGNMENT l i i N ' ffi Y QU rlPPTiARAllCIl/NOT GUILTY J. $ATIVIN HONEYCX]TT l l x - F T I ll MOTIOII FOR DISCOVERY l0EL]8 0069t r j f i o d o 0 5 0 0 f r 0 L l 0 0 l ) 0iil00 :i5/ alJ0 $i(jNATURn ltOND S T E P H E N ITdEI] !; }N b : I] 'J SC}UIH ATLAN'IA r'(JRr ii14TTlt/ Atl ?ij90B 0 0 0 0 ( rt o c r l o 0 0 { 1 0 0 0rJ 0 0 c TCoMtt,Lic ti TtoFiSltocti l0;Cd 006i:lu { l ' 1 0 0 0 n0d0l t,0r)u0 0000r PRESS ENTEFFEORr.IA.FTD l'6FNElrt Ttl}]Jjr)ck c.A$E NU{BER EY=EXJT TBM l$eries Service s.4.o.os-191.sr27202 I t t t p : / / 1 246.208.80:206/wehaccess/iWA5250 1. 1 I ltn4n00s 13 to $ession - Shortcut websessa I0A9602.oo.sebastian.ar.usl [S P a g o I of I i $ e r i e sAccessfor Web u s e r : asweblnq Svstem: 510A9602.co,$qbaftlan.ar,u6 H r L / 24/ OB 1 0 : 4 S; ? E IJ5.TN IUTR]IIAI I\IE bOCITEE SHEET C J A . S E# : NARRATIVE CR 9l05r: TNQUIRY A ! 1 F(+Ii CCIIl? Flfro { talrrt DdLrir: 4/i?lll08 fi.nfe: 0!l;rlU 1/pe: HTtAITTNCS MtlND4Y l i J l J ' I l r C l i l TO COUNSEL- Pltlt lJlliARI tj JLIIJG}.i.JAME5 CIJX C ri0'i{)B 01100 'fciMsToflri l]O,t0fi 00r]00 0cu00 00000 S U B F O E N Al S S i J H h : ' U O N N T EW A R E * WAY},]I RI\ITNFTT G FSFL) * DAFRFL.-,"CRAGHlit{tr 1! flgFn * GEdi{GE r,AWFOr,i (1 F:]I'D i l F I i T l ,? 1 , 2 0 C B 0 9 : 0 0 ,M. 4t.00fi u0ll.0 0(1000 00000 000c0 000t10 .IrioMSTcCft S U B P O E N AR E i I T I I T T N F E R S O N : A W,[\YNs BARNETT fi FSI'I] * Gi;Oi16E r-q[vsol.1 0 Fs]plJ \ IJONNIE WAFI (I FSPIJ * DARREI,I, CRAGHEAD II IT$FI] 04-0!-t8 F?=BA.CKHA.nb P B T : S $ ENTER=FORWAIIb F6.NEXT CASF NU}IBER 1 E?-EXIT IEM i$erica $Grvlc $.4,O.O5-191.Sr?7?O? h t t p : / / 1146.208. 2, 180:206/webaccess/iWA5250 I nt24/2008 Il 10 lS ,Session - Shortcut websessa l0A9602.co.sehastian.ar.us] P a g c I of 1 iSeries Accessfor Web U s e r ; 6'/vebinq System: 510/\960?.c6.sEbaEtian.Er.us a r / 2a/ n8 t 0 ; 4 5: 3 S DATE IIi\HHATTVE D O C I G T SIIEtrIT NAR}L\IIVE CA$E *: C]{ 9'i-tli,tlt INQUIBY A [' I lGM: CCr21? I't4ro4 s l l l J ! oljN^ RlirI,rJRN CN: r IloNurE WAREIJ ! !ttp! 06-r5 0i] ?0101 008d0 0 L J 0 0 r0 5 r : ) 0 {0 0 f l 0 0 o o ( l r r l j , J ? \ J r r l , i N l AMT NUIjDl{OTI N FOll aOryut:tijltjlNi:E I li,f]|] B? llFttl /olcfr l)'1fl1fi 0 0 0 0 i r C t l r i 0 00 0 u f ) 0 0 0 0 0 0 t A U : i l , l t N o l f l I i l t fiRnNTINc ccNitlNil/,NL:u , {:AjiE IS col;l IN|Jttl il0 DAYSpy nErT/ s l L t i D ptrr Ioij ItxcIULlEil ?0 B 0 ur 0 r r 2 0 0 c f i 0 0 ci)0flN 0tl00u C . ' L l r t D a t e : 1 l l , / 0 { i / 0 ! T l . r , : : : l.ll:f0 lyFe: llltARtNCS N Q T ] C E T O C O U N S E I , - F F : I T T T T O N REVOHB TO H!]ANTNG J l l l ) l ; F i ,ltMEil cox tJ0il0aJ titj:t, yR wirDNLSnAy f T.i.)[1",]tlrJdl{ l r t 0 r r L t d r 0. J l SunF(lEN.t:tsSuEo; * OEiRGE LA-urr.'jdN F5?rJ 13 * llAirRri;J.I, cRAtiHEAD G I'i:iL'jJ * DiNt,I]H WARR E E|;FD 0 0 0 r J 0 00000 aJc00iJ 0000t F2:BrrrcKwAR.D P R E S S EN?EREFSR$1rr.D Fd=HEXT CASS NUTiBER E7=EXIT I El'l iSeriee Scrvica 5.4.0.O$-191,Sr?7201 h t t p : / /2,I 46.208.80:20 d/webaccess/iWA5250 l I 1 11/2412008 Bto I ,Session Shortcut websessaSI 0A9602.co.sebastian.ar.us] U s e r : acwelrlnq Sys|enl: S104960?"c0"sebastian.dr,ss P a g e1 of I i s e r i e sAccessfor Web a r / t4 / iB 10:46:13 DAIB TJAANiAIT1IS bdCItET sfiSET NABF-.I.TT1IE IHQUIRY CAAE #r Cfr 97-ooli,-2 A rr 1 P G : b d :C C 1 2 1 ? tldTo 4 * I,lAYllE BARNII'I .q rtPD CB-t0-08 l r D A R R E I L C L A G H F I A DE I . 3 F b 0U-?0'{lB I DO}TNI WARE G TSFD OB-Zo-OL * G E C R G TI h t t $ O N 0 I S p n 0 8 - 2 0 - 0 i l r ir : 0 F 0 0 : 1 ? 0 0 0 0 0 0c t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 { ) ! T c o : q : t r t c l ( (),ajox l l ' r ' t s lldAftJ:Nr; $nFoRFr irl]llcE,lAMItS DqFT I'TA Bti/'ts! i!-qul'r-1 sxLl BoNl, 90Hil4 0it:1fl 00000 l:1f00 0[u00 0 0 0 c 1 T ( ; 1 I , J ] WL r j F T A t"dFTI{ Hri.rAr trr; lt B E l i c H WARFANT rsSUH ,if ?0r)B-6;t81 ( N 0 EOND) !r o{lF 00fr40 0 0 0 0 0 0 t 1 0 0 10 ) i 0 0 0 0 0 0 0 0 T C A L D I { E ] . L :f ,II,I4IIAI(JNI.IENT STEIHE ITTIEdh- - Ftrfit,Ic IIFF A P P T . D / . j o N T E l j f / FEFORE,:I1]DGE i { A ] r/ NO BotrlDAUTI{ORIZED 9 . L 0 0 l l d 9 50 r 0 0 0 0 r Jd 0 0 0 1 )t 0 n 0 0 0 f i t i l n . i A U $ r ' r . N B E N C HIiIARRANT ITETT]I{N D l j ! . 1 ?\r(RFliTEn 9-10 -08 0 F6=NEXI CABE NUISER ['7-Eta1[ F2 bBACKIIARD IBM iScrl6s $ervice 5.4,O,O5-191,5r27202 h t t p : / / 1146.208. 2. I 80:201 6/webaccess/iWA5250 1t12412008 to B *Session - Shortcut webscssa I049602.co.sebastian.ar.us] IS U r e n scwebine Svstedr: 61OA9602.co,seba#tian^ar.u$ P a g c I of I iSeries Access Web for r r / 24/aE 10:45:3? DAEE }I.\h!?AE l\IE INQUIRY DOCIfiIT SHNXT NAXF}TI\IE CASE if : Clt gl-ljo5 ;t: A F I Pdlt: CCr21? FMIO 4 '1cfr,Lrurilr:J, fi00|0 0000r) 00rll0 00000 9I:r0B oftdlr (:ourt Dater Uil,/2-1,/0fl I'irne r 14:U0 TyFe: HUA-RIIIGS TUESLIAY O ijIO(]FM L T R T O C O U N S E L A D V T S ] N G C A S E T 5 S E T T ' O R H E A R ] N G O I ' I -9 / I 3 / O B JTON RABI,E JA}ffiS O . COX f ri3 0B tr09B0 prR t c t 0 J 0 c 0 0 00 r : J 1 o0000 - (;Ar,r)rvr.,r,I T iARiNG Rfi[oR]r ,:rr]rJGn JAM fj 0" tOX -- D $"1 l]H]ijJlNJr !,'/ /Ait1'Y ]Ll\F,v]lI DEI'T CONTESTS THE H O N E Y C I J I ' T , STATT EY ANU IHHOI]GH M]:CHAE], WJT.GONER, j ; U E T T T I O N I O R E V O E E , ' R U r , I i' R E Q f l E S T E T . aC R A N T E D , l : t { l T T O h IT O S U P I I R ; I Sj j ntNIEn, nEET REQrJltSTliDTRECTEIIvE.iD.i,l;Ti nnNTEll, WTTNn$$Eli j!lgOliN, LllltMs E coNDITIoN! 1 E l i l rt 1 l ) 1 , 1G T V h ; N - | : o r ; B t F l N r ) , t i l H i . i I n t r ' 1 ] H A l i v I d L A L l l : y L ] E S U ! | F E N ] ] E U : I R N I F I N C F ]E ] ] E N T E I I I E N I E N C E S T R E N E F T T O . " SOL]CITATION OF MUtrDEI{ - lST TJEGREE A FELONY DEFT T3 SENTEN|ED TO ADC F'JR ?5 YRS + 5 YNS 5I5. JATT, TIMF] CREI]TT. DEFT ADVISED OF R]OHT TO APPEAI'. 00000 0C0C0 000r'10 0fiont i l h r r sl l l l 929C8 00990 p l l d r : r n c u :0 F ' $ R f l F 0 E T / P I j N r l l f l u f l A l t Y f $YrioFlll.$ fl0l71 00201 lrl2ll4 i100 0 .lAuaiTlIN 9;!108 0t000 EnESS ENTER*FORWA.RD F6=HEIIT CABE NUI#ER FT=qlFJT g2aHACl$tA!,b IBM iSeries SErvice 5.4.O.$5-191.5r27202 I h t t n r / /2.I 46.208.80:20 6/webaccess/iWA5250 l I ttn4/2008 Bto [S , r-Session Shortout wcbsessa l0A9602.co.sebastian,ar.us] L l s e r : 4cwebiflq P a g e of I i i S e r i e Access Web s for systemi Sl0A960I.co.ssba6tl5n,ar,u$ H a L / t4/ oB X 0r 4 ? : 1 5 DATE HAIIITAfIW Jlll.){;$r]N f & D O C K ] U I AHEEE NAXBATTVB IHOUIRY qASE fi: CR 97-00572 A ! I F r F : ccl?t7 ftfro 4 E't -EACKWA.RD F6=NEIfl CASE NUMBER 1fT8EXTT 56rvlr6 5.4.O.OS-191,SI27202 httn://2.146.208. 1 I 180:206/webaccess/iWAS250 11n4n008

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.


Why Is My Information Online?