Robison v. Atkinson et al

Filing 2

REPORT AND RECOMMENDATIONS re 1 Petition for Writ of Habeas Corpus filed by Stephen Jeff Robison. Objections to R&R due by 12/15/2008. Signed by Honorable James R. Marschewski on November 26, 2008. (Attachments: # 1 Exhibit "A" docket sheet CR-97-572, # 2 Exhibit "B" docket sheet CR-08-168)(lw)

Download PDF
, Se$sidrt - Shortout wehsessa l0A9602.co.sebastian.ar.usl B to IS P a g cI of I iseries Access Web for U s e r ; dcwebinq Sy5ternrS!0A960U,co.scbastiEn.ar,uE IA/241T8 1 0 : d8:53 cR 08-d016d B F 1 DOCffST SHEET IT.TQUIHY C.trSE HT N(TMBER TNIEF$STED PARTTE|] D X 0 0 0 1 R 0 H I S i ] N ,S T E T H A N ' ! l t t 0 8 - 1 4 . 5 r ., A D I ) O O . I HONEYCUTiT" MAFV.IN J Flft0 ? FGM: CCr217 D A T E REOPET{ED: DA.TE C],OSED: E 2-PREVfOUS SCREEiI 11/1IIOB F:TEEXIE IEII iSeris 9eruice 5,4.O.O5-l9l.Sr?7?O7 Exl;t;l B httnII 12.146.208. I 6/webacoess/iWAS250 ' I 80:20 tl/24/2008 . Scssion - Shortcut wcbscssa l0A9602,co.sebastian.ar.usl B to fS P a g eI of 1 iSeries Accessfor Web l j s c r : scweblnq liystem: 5lOA96O2,cq.sebastian.ar.us E 1 - L /24 / n8 l-0;49:04 D O C I ( N T 6HEAT INQUII{Y C - A S E NUI,IBEP.: CR 0ll-0014i8 l:r t BT CA.3E NUMEER l FMx0ll t s B d r CCI217 bFEEr'tsEs: Pd$lr MArtrJuAllA !t/fNT TaJ UEL t-ti4-401, c l A " . i " . .cl ! E t , tr/o55 dt otY(:oN"rtN fi/tNT 5-64-40:t, t i l t , J l l t 3 tY f l i : t TO DEL Ioss o! DnuG FAR^PIIEFNAItA t -li4 -4 0J, Cr,hss c |EL F E L O N IN TOiiIi OF FIREARM 5- 7]-t0:1, cT,Aii$ u h!:r, MATNTAIN FRE DEUG ACTTVITIES .')-64"402, (]],Ass D FEl, S I M U I , ! O i I 5 N R I J T i $F/] R E A R M S , 5-t4-106/ Lrr,Atilj Y FnL E ' ? = P R S V I O U B 8CR[$ E7 - E X I T tBt'd l$Brlss 96rvi4e 5.d.0.os-191.$tr7?ot h t t t l : / / 2.146.208. 1 180:20 16/wcbacccss/iWA5250 1t/24t2008 " Scssion - Shoncut websessa l0A9602.co.sebastian.ar.us] to Il [S U s e r : 6cwebiftq $y:;tcnl: $1OA96O.t,co.eobaEtlan,ar.ds P a g c I of I iseries Access Web for 11/2d/08 10: {S:12 DAIE I{ARRiIIIIE DOCI(EIT SEEET N.A.FX-A.EI1E CR 0lJ-0016H INqUIRI ! F I CASS ll: PGM: CCI21? ftlf0 4 : . L 2 0 l j lrrjuL u LNlti)RMAl loN Il lll, FiIl n0(ri0 0l u0 r)00{J(0(r()r;l J .rjrr'-:r ) FERscDc: $s0f000 ls IJ|XTT BATT,I]ON]]F] I r r t gov. l4B vILtlJil r1F ?l!lJ L RUrjSFlT,I 0 l ] 0 0 4 0 0 o f i 0 0 0 0 n 0 N0ulj{) lu(: Mtt'lrttl{ ;11J0"000?C q ! WEDNESD.]I|Y 5 c c ' L r r t5 . 1 t e : 0 t l 2 u l 0 U T i r n ,r t l 1 ) : i d T v p e r INII]]RY COIJRT ADMII( LETTEI{ T0 FONIjSME} c 0r'r (-10i0Dt 0 1 1 0 0 0 0 0ll00 ,Ii\ilril Ifl N :llNB otlcll A . R E A ICNI4I]N EEEORE .]IJtrGE STEFHEI.I T}TEi]H T CONT'D ONE WEEK FOR INQUTRY TO COUNSEL ; l J! 0 8 0 c 0 4 0 ? . l t i 0 8 00tr5ri FZ-EACKI,{A.RD 0 0 0 0 00 0 0 0 00 c 0 0 0 0 i r 0 0 0 , r A r - r s r r N 0c0{JiJ rtJd0uoljt0lr 00u00 nsrryr( p H E S S EHtlf,-b'OR!finD f6-$Ext CA$E NUldtR f?-fxlr I / r F ; N T R YO F A P ? I I A F N I { J N N O T G I ] T L T Y F I N N/ W A T V N R O F F O F M . ' T IA R T l J l T G N M E N T J MAP.VIN ]TONEYIUTT ROB UOIrN BATI, BONDS i5O,O|J() tB14 lSeriBs Scrvlce s.4.o.o5-t9t.sr?71o2 I h t t p : / /2.I 46.208. 1 I 80:20d/webaccess/iWAsz50 r712412008 - Session - Shortcut websessa l049602.co.sebastian.ar.usl B to [S gyslcnr: Sl0A9602,co,sqbastlEn.ar,us P a g e1 of 1 i s e r i e sAccessfor Web l J s c r : *cwcbldq E 1 1 /2 d l 0B L 0r4 9 : 2 0 bAtE NAhRAIIVE ll)l wttrtlitl,nli !"3M DdCI(ET SIIEEE NA'P.BATI\IE INOUIRY C . A H E cR 0ll-001c{1 B F I #i EeM: CCI21? El{x0 4 4rn o f i 0 r 1 0 6 0 . 0 { l U ( ) 0C i 0 n 0 0 0 t l r 0 00t{)t T;ri-fjYii W g T J N E S I J A T1 Court irte: 07,/09/Ug Time: .I0r00 lyFp: MANIJAI'ORY N O T I C E TO COUNSIJ], - FI,SiI OR TFTAI, REQI]N|;T] ,ruLra.;Fl,)AMljJr x co ;{l90Ii 000f11 i 1 0 0 0 00 0 0 0 t 0 0 0 u 0 0 0 n c 0 J A u t ; \ M A N I ] A T O AAIFIJARA}]CF Y BEFORE,II]!ii]E,'];1I,1E5 - CASS $I]1 COX F ' J F TRfAL I{EEIi OF O$-15-OB PT,EACI]TOFFO9-O]-IJIJ, r 0lfiE irffrtst 0 0 0 . 1 t ,l r ; 0 t n q f . n ' 1 0 l J i 0 C t i ( j - { : T t i ourt DatE: D9/l'!/OB TirLei 0!:00 .lype: rlllf,l, I I UESIJI!Y L E T T E F FROM COTIRT AD}ITNI!]TI{4TNR T(] STAIEY SLAI:Ii:]TER, ,]OHT.Ih'I],],]},M ANN l,IllRVIu llOl{liYiltlTl, :jFTTItr{:i Ci\$F; FOF JLIRY TnAT:, E 04 0 8 0 0 0 9 0 100[0 0]tJar 00|l0] 0lirtl Tflf.'v:ill,(:ti I ] E E T ' S M O T ] O S T O S U P F R E S S P H Y E T C ] U ,E V T D E N C E d S T A T E M E ] N T S I T H W T N ( ; O l l E ' Q I X \ T E l l RR:l:tlF TN illl PF{JIt1' lll50g ct1lJ0 F2 =BACKIIA.RTJ 000u fi0u0u t0illl0 000ult 'l'c0MST.Jcft PREES ENTEF=FORIIIXD E 6=}{ERT CA.SE NUIGEF, E'?=EXIT IBM lserles Servics 5.4.O.Ob-191.5r27202 h t t p : / /2.146.208. 1 180:20d/webacoesViWA5250 1 1t12412008 - Session - Shorlcut websessa I0A9602.co,sobastian.ar.us] B to IS P a g e 1 of 1 iSeries Access Web for U s e r : acwebinq Systcnr: Sl0^96tlZ.CO.Sebastidn.ar,us tL/24/08 1 0 :{ 9 : l l 9 DNTE }IARRATIVE DOCI(EE SITEET N,AITRAI]IVE I O]JIRY cAsE *: r:R fr8-00168 B t't P c l r ti ccr?17 !1410 { g u l j i ' o A ] N t \ ;t$$'JIiIt'I * LTZE Wrl,rjo.\ lii-'jITEMEER I9r 20llH tl 9:00 ^.I1, IUEt5ij8 001I0 00000 ilitc0c 00000 c0n00 IL:OIISTOCH S U E I I N F J N . IRH]]IAT] ON: i3T IHT,HPF:ONFTJ I * t , T z E I C T L C O XU B - 2 5 - 0 8 9u!09 n0120 I E F T D A V T T OI' Alrtu,j-'il rlNll E ' ] E C'JIE BAIl, tsL]N !}!'; 0(JU00 00u00 00000 IiURHENDER 00Q00 iIAJ$T;N 9 r I i1] r,'0]3r) 00t00 00c1i00i.1t00 00|)r.) Tcu,n!,]Hl,t, T I I O T I C N FOR CONT]NUANflE I.'] I,I]JI] HY I]EF NTTY MARVIN HTIT]EYCUTT lr]tull llr)140 0000fi {,.fi000 oiirot C00|]O il,Co,1,$Taiclt lrllh l.'j:i MDT]ON FOR COTITTNUANCE 912U8 n0j5l dtjljoo tu001l olcn 0lic0 ltci)l{:jrrcri O R N E R FOR T|O}J'I'J:!JiJAI'IUN J1ND FFSITTTI}]f, OF,.]L]IiY 1RIAL * TT I5 FI:IRTHER OtrTIEP.ETI THIS T,IL!I!: I$ RNJ].]I]EDUT,FDEOI( ]URY TF]AL O N M U i l l l A Y N f l v ! : r j n F R 1 ? , ? 0 0 8 d 9 r 0 0 A . M , I F a . l A t j ! .l i j N O I E I $ F O l j n l l O F F?=BACKIIARD PFTES ENTEREtr1CR!,IATID F6=Nd]fJ CASE NTT!{EER F'I-EXIT IBM l$erl6s SErvice $.4.0,0$-191,SI2710? h t t p : / / 2.146.208. l I 80:20 6/webaccess/iWA5250 I 1tn4n008 Session - Shortcut websossa l0A9602.co.sebastian.ar.us] B to [S P a g e of I 1 iSeries Accessfor Web U s e r : acwebl|lq Sy:rLenr: 510A960?.cq.sebastian.ar,ua 11/2dl08 L 0r 4 9 : 4 S t'Alt FA.RRATTTIE D O C K E T SEEET NJ\RRAtI1JT INQUTRY CABE itr Cr{ 08-l)llJ.ti8 E F I P6,I; CC12I? Fl'rJ0 4 B Y N O V E I { g I J R] . ? O O B 110509 0nld0 "lr i " 0 0 n 0 0 00 00 c1.10()r) l]Ut00 TtArl'ltl.1ull, D E F T AIIFEARS fi/A'l'1't rdr\RvlN FoNEYtUft BUtdl{it ,t n(;Jij n^l,lEll o, c0)i & tLE.[u riljm,1'Y'to P/MIFIJ W/INT- fl !El.r pOriii llRrjd tAtu1-c t-EL. !.txt()N Tlt g I)/lIp.EllRt{-lr t1iil, JrmTN ERF,}'I OR lJlluG A(:l'lVlTY-D EEL, ti 3Il'1llll, lllll}r{L,rirjE F ] R E A R M S - Y I'EIONY, ilT I] TS NO],LE tr'R0gSBI-T. JJEIT'I IJ:i JJENTENf,I]D TO AIJC J I i I T ? 5 Y R s + 5 Y R S S f s O t , JY I T E I , , , 1 O Y R S O I i C E E I , i E 6 Y I I I ; O N N F ' E I , . J A I L TII'IH Cl{Eljl r. C(; wITH ElA.iA dl'Hli.iJl & p'I'R ti]INTFi.TCE, nNA R}:le, (i A C. DRTVEn' S ],ICENSE IS liilJiiFEirifilt FoR 6 MTIIS \{/dllr, pElurrr_ r r . 0 5 c 8 0r l 0 0 l r J { r r ' l l ; nNn (:ONDITILINS OF SUgtlliNDEn I]ENTEI,ICE P l , E ; l S irAilll\rlnN r .LIU,C080L)IIJ0 0()00 00n0it t0n00 OIIDER - LiEFT'S Ll]tlvlt]rt' 5 tTLIENIjE T5 SusLIpE trtiu I i I to8 oCM 0n0N0 0t)00i o{itjurl I F R O I ;ECIJTOF.:i REP{)F.T I' /T'EN I T,fiN" JAI{Y :JYNOFS S T 11120! 0010i) olaSlrl C;10ir 03rl0C F?=B.ACH ARD PRESS ENTEhaSdRIansxD n c t i l 0 00000 00u0lr 00t00 lr(:A.l,tiwh;t:,t, |;10000 TCALT'r';Et,t, h.{,I{ 6 tlTl.ls I'l,/ouT gEFllIT. U{l ri ,lA ll I r I't oijotl'J .lAil:iTlN F,7=E:tfT E 6-NEXT CA8F NIJMBIIR IBM iSeries S6rvt(g 5.4,0,O5-l91,SrZ720t http: I 12.146.208. I I 80:20 d/wcbaccess/iWA5250 1 r1124/2008, to B , Session - Shortcut websessa l0A9602.co.sebastian.ar.usl [S P a g oI of I i s e r i e sAcce$s Web for l l s e n ECWbidd Svstemi 510A9602"cq.sebastin,ar.ua @ 1,1,/X4/06 1 0 :5 0: 1 6 TIATE NANAATT\IE bdCfiEE SEEET NARIIATIVE II.IQUTRY C A S t { : C l r 0 H , 0 0 I 6 8 1 1F 1 F6dr ccrjil? !?ITD 4 iIUnfir"iENT,r CCI'tMl'IMEH'I alHlJtr,tr F ?=BACHWLRD F6-Ntil(t CASE NUIiItsER F?*ElcIT iSoriOa 5,4,0,O5-191.5I?720? I 80:20 httpJ 12.146.208. 1d/wcbaccess/i I WA5250 rtn4/2008

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.


Why Is My Information Online?